W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na obszarze administrowanym przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano do realizacji 6 zadań inwestycyjnych, 10 zadań utrzymaniowych oraz 1 zadanie projektowe.

W 2020 roku już udało się zakończyć: roboty związane ze zwiększeniem zdolności retencyjnej zlewni cieku Ciekąca w  gminie Krotoszyce na terenie Zarządu Zlewni w Legnicy; prace naprawcze jazów w dolinie rzeki Orli na obszarze Zarządu Zlewni w Lesznie oraz roboty mające na celu zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek Stara Ochla i Kanał Podmiejski poprzez remont budowli piętrzących – na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.

W listopadzie 2020 roku ruszyły też prace modernizacyjne na rzece Rów Polski na obszarze Zarządu Zlewni w Lesznie. Finalizacja kolejnych zadań zakończy się jeszcze w tym roku. Pozostałe inwestycje są na etapie prac projektowych lub w fazie procedury przetargowej na wybór wykonawcy i ich zakończenie planowane jest w 2021 i 2022 roku. Wśród nich są między innymi działania związane z rzekami i ciekami Dąbrocznia, Czerna Mała, Garbarnia, Korzkiew, Cielnica, Średzka Woda, Czarna Widawa, Lubsza czy Młynna. Prace będą realizowane także na stopniu Ziębikowo w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji. Wszystkie działania pozwolą na długofalowe zwiększenie poziomu retencji na terenach rolniczych i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy.

Przypomnijmy, że aby przeciwdziałać skutkom suszy rolniczej Wody Polskie, w ramach projektu Stop suszy!, w całej Polsce realizują program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Opiera się on na działaniach z zakresu retencji korytowej. Umożliwia nawodnienie użytków rolnych i zwiększenie upraw o ok. 30%. W tamach programu, w całym kraju planowanych 645 zadań dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę ok. 154,7 mln złotych. Realizacja programu jest przewidziana na 3 lata, z czego w bieżącym roku inwestycje w tym zakresie wyniosą około 60 mln złotych.

Program retencji korytowej pozwoli na zatrzymanie dodatkowych 32,5 milionów metrów sześciennych wody. Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych nastąpi wyraźna poprawa bilansu wodnego zlewni rolniczych. Przewiduje się, że realizacja programu wpłynie na poprawę bilansu wodnego na powierzchni od 30 do 300 tysięcy hektarów użytków rolnych.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.