Lodołamacz Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, odpowiadający za osłonę przeciwlodową, od 1 grudnia będzie w gotowości do prowadzenia akcji. "Borsuk" stacjonuje w górnym stanowisku śluzy stopnia wodnego Brzeg Dolny na Odrze. Dzięki akcjom lodołamania możliwe jest zapobieganie powodziom zatorowym.

Lodołamacz Borsuk jest odpowiedzialny za prowadzenie akcji na Odrzańskiej Drodze Wodnej od Wrocławia przez Brzeg Dolny do stopnia wodnego Malczyce, ale również na samym obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. W ostatnich okresach zimowych z powodu stosunkowo wysokich, jak na tę porę roku temperatur na Dolnym Śląsku, nie było potrzeby prowadzenia akcji z jego udziałem. Warto dodać, że służby terenowe Wód Polskich RZGW we Wrocławiu mają także rozeznanie wśród lokalnych firm dysponujących sprzętem, umożliwiającym usuwanie zatorów lodowych na ciekach obejmujących teren działania RZGW we Wrocławiu, a więc całe województwo dolnośląskie i cześć obszarów województw opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Lodołamacz Borsuk jest zasłużoną jednostką zbudowaną w 1989 roku w Stoczni Koźle w Kędzierzynie-Koźlu. Statek wciąż jednak w szybki i znaczący sposób może zapewnić zimową ochronę przeciwlodową na Odrze w rejonie Wrocławia. Posiada napęd mechaniczny o mocy 441 kW oraz wymiary: długość całkowita 28,05 m, szerokość całkowita: 6,96 m, wysokość do najwyższej nierozbieralnej części: 3,80 m, największe dopuszczalne zanurzenie: 1,70 m, wyporność: 149 m. sześć.

Przypomnijmy, że cechą charakterystyczną zlodzenia rzek Polski jest długo trwająca faza zamarzania oraz występowanie kilku cykli zlodzenia i topnienia lodów w okresie jednego sezonu zimowego. W okresie zamarzania rzeki powstaje śryż, który zatrzymuje się na płyciznach i innych przeszkodach tworząc zatory. W okresie topnienia pokrywy lodowej niebezpieczeństwo może stanowić pochód kry, która może zatrzymywać się w podobnych miejscach jak śryż. Najczęściej do powstania zatorów dochodzi na ostrych zakrętach rzeki, gdzie koryto jest wypłycone, występują łachy i wyspy, przy jazach lub śluzach, czy w przekrojach mostowych.

Szczególnie sprzyjający zatorom moment to nakładanie się podczas odwilży fazy rozpadu pokrywy lodowej na fazę jej odbudowy, przy kolejnym obniżeniu temperatury. Zablokowanie bądź ograniczenie przepływu wody przez lód może powodować spiętrzenie wody i rozlewanie się jej poza koryto rzeki. Wezbrana woda szuka wtedy ujścia w kierunku, gdzie natrafia na najmniejszy opór, np. uszkadzając wały przeciwpowodziowe. Właśnie dlatego najważniejszym celem lodołamaczy jest wyłamanie odpowiednio szerokiej rynny w lodzie, umożliwiającej swobodny odpływ kry.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.