Wody Polskie podpisały z wykonawcą umowę na wzmocnienie zabezpieczenia przed powodzią Krosna Odrzańskiego w województwie lubuskim. Łączna długość wybudowanych i rozbudowywanych odcinków wałów nad Odrą wyniesie 6 kilometrów, a kanałów ulgi 2,5 kilometra. Całość znacząco podniesie stopień ochrony ponad 10 tysięcy mieszkańców i ich mienia oraz lokalnej infrastruktury. #StopPowodzi!

W Wodach Polskich Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przełomie listopada i grudnia sfinalizowano procedurę postępowania przetargowego i podpisywania umowy z wykonawcą na realizację zadania pod nazwą „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”. W imieniu RZGW we Wrocławiu kontrakt podpisał Dyrektor Mariusz Przybylski, natomiast po stronie wykonawcy - firmy Budimex S.A. z Warszawy - podpis złożył Dyrektor Rejonu Krzysztof Sokołowski.

Przewidywany okres realizacji prac to 2 lata, a więc już w pierwszej połowie 2023 inwestycja będzie faktycznym wzmocnieniem ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Krosna Odrzańskiego. 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę ośmiu wałów opaskowych, chroniących tereny wydzielone rzeką Odrą i kanałami, znajdujące się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo przejścia wysokiej fali wezbraniowej dla mieszkańców i ich mienia. Dodatkowo - dla wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej - zaplanowane zostały: rozbudowa, przebudowa, poprawa przepustowości i wykonanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych koryt czterech kanałów ulgi w obrębie miasta oraz wykonanie zabezpieczeń na wylotach istniejących kolektorów deszczowych do rzeki Odry i kanałów ulgi. Zmodernizowany zostanie także system odprowadzania wód deszczowych i przesiąkowych z chronionych wałami terenów miasta.

W ramach przedsięwzięcia, którego rezultat będzie miał jednocześnie wymiar rekreacyjny, powstaną także drogi serwisowe, jakie będą mogły być wykorzystywane przez mieszkańców i turystów jako ciągi pieszo-rowerowe. Komunikację ułatwi również budowa schodów skarpowych w dziesięciu lokalizacjach. Inwestycja będzie objęta nadzorem przyrodniczym i prowadzona z zachowaniem wszelkich procedur środowiskowych i przepisów dotyczących ochrony przyrody. Stosowane będą szczegółowe wytyczne dotyczące chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, między innymi w postaci zastosowania płotków herpetologicznych, zapobiegających przed niebezpieczeństwem dla miejscowych gadów i płazów.

Kontrakt będzie wykonywany w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Jest współfinansowany z funduszy Budżetu Państwa i Banku Światowego. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w pierwszym kwartale 2021 roku. Koszt to 117 mln złotych.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

 

JRPOPDOW Logotypy Bez UE