W piątek, 4 grudnia, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniło przejazd przez budowlę zrzutową zbiornika wodnego Nysa. Ruch będzie się mógł tam odbywać w systemie wahadłowym z ograniczeniem tonażowym do 2,5 tony. Udogodnienie pozytywnie wpłynie na poruszanie się w obrębie miasta Nysa zamieszkiwanego przez prawie 45 tysięcy osób.

Otwarcie przejazdu możliwe było za sprawą partnerstwa na zasadzie dobrych praktyk i podjęcia współpracy terenowej jednostki Wód Polskich w Nysie z lokalnym starostwem powiatowym. Jednocześnie we współpracy z Komendą Powiatową Policji został opracowany i zatwierdzony nowy plan organizacji ruchu dla przejazdu drogą wiodącą po zaporze zbiornika wodnego Nysa. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień oraz decyzji pozwoliło mieszkańcom oraz przyjezdnym korzystać z dodatkowej przeprawy mostowej przez Nysę Kłodzką.

Na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, a w miejscu zwężenia jezdni, bezpośrednio nad rzeką Nysa Kłodzka należy zwolnić do 20 km/h. Ruch wahadłowy jest sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Specjalnie wygrodzoną częścią jezdni mogą poruszać się także piesi i rowerzyści.

Przypomnijmy, że dotychczas przejazd miał charakter drogi technologicznej, służącej do obsługi technicznej obiektu zapory zbiornika wodnego Nysa, chroniącego cały region przed falą wezbraniową na rzece. Mogły się tam poruszać jedynie w uzasadnionych przypadkach pojazdy służb ratowniczych, komunalnych, gminnych lub pobliskich firm, które wcześniej uzyskały stosowne upoważnienie.

DrogaZbiornikNysa3
Rozwiązanie usprawni komunikację w regionie. Fot. Wody Polskie.

OtwarcieDrogiZbiornikNysa1m2
W symbolicznym otwarciu wziął udział między innymi Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Nysie - Sławomir Janik - na zdjęciu pierwszy z prawej. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.