Przedstawiciele Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze podpisali dziś istotne porozumienie z gminą Słubice dotyczące prowadzenia prac utrzymaniowych i porządkowych na wałach przeciwpowodziowych Odry w tym mieście. To kolejny wzorcowy przykład dobrych praktyk realizowanych przez nasze gospodarstwo wodne.

Dzięki podpisanemu porozumieniu zdecydowano o utrzymywaniu przez gminę Słubice porządku na wałach przeciwpowodziowych Odry,  znajdujących się na terenie miasta i gminy Słubice, na części odcinków o długości około 19 kilometrów. W podpisaniu dokumentu, które ze względu na pandemię koronawirusa odbyło się on-line, uczestniczyli Mariusz Olejniczak - Burmistrz Słubic, Jan Wardecki - Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze oraz Mariusz Przybylski, Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do 2026 roku gmina Słubice będzie przeznaczała na ten cel 324 tysiące złotych rocznie. W gestii Wód Polskich nadal będzie pozostawał nadzór nad odpowiednim stanem technicznym wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, znajdujących się na tym terenie oraz prowadzenie prac wykoszeniowych na części wałów. Za sprawą podpisanego dziś porozumienia na stałe zniknie problem śmieci pojawiających się na nabrzeżach Odry w Słubicach, które są pięknymi terenami rekreacyjnymi dla okolicznych mieszkańców i turystów, odwiedzających tę część województwa lubuskiego.

Przypominamy, że podobne porozumienia z gminami, Wody Polskie podpisały już w kilkunastu gminach na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dzięki czemu lokalni mieszkańcy mogą korzystać z czystych terenów nadrzecznych. Pamiętajmy jednak: #Szanuj Wodę, bo #WodyToNieŚmietnik.

PorozumienieSłubiceJanWardecki
Ze strony Wód Polskich porozumienie podpisał Jan Wardecki - Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.