Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim otrzymał zgłoszenie w sprawie potencjalnego zanieczyszczenia potoku Łomnica w miejscowości Karpacz. Pracownicy terenowi natychmiastowo podjęli działania wyjaśniające i weryfikujące zgłoszenie poprzez przeprowadzenie wizji w terenie i dokonanie zgłoszenia do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze. Służby Wód Polskich podejmują takie działania każdorazowo podczas otrzymywania interwencji i prawdopodobnych sytuacjach kryzysowych.

W  godzinach popołudniowych, 8. grudnia pracownicy Wód Polskich otrzymali zgłoszenie telefoniczne dotyczące potencjalnego zanieczyszczenia potoku Łomnica przez niedostatecznie oczyszczone ścieki pochodzące z Centrum Medycznego Karpacz S.A.  Ze względu na trudno dostępny odcinek wizja w terenie została przeprowadzona z samego rana 9 grudnia. Tego samego dnia nawiązano też kontakt z administratorem oczyszczalni. Sporządzono dokumentację fotograficzną i notatkę służbową, z której wynika, że w miejscu usytuowania wylotu kanalizacji sanitarnej odprowadzane ścieki miały bezbarwny kolor i nie był odczuwalny odór.

Mimo tego, że na miejscu wizji terenowej nie zaobserwowano niepokojących symptomów  niedostatecznego oczyszczenia ścieków, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim zwrócił się do Inspekcji Ochrony Środowiska z Jeleniej Góry z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat wyników kontroli w okresie od 2018 roku do dnia dzisiejszego. Ponadto pracownicy Wód Polskich w najbliższym czasie rozpoczną procedurę przeglądu pozwolenia wodnoprawnego wydanego Decyzją Starosty Jeleniogórskiego w dniu 28 grudnia 2015 roku dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Karpaczu.

Od wielu lat staramy się edukować użytkowników naszych ogólnodostępnych terenów oraz obiektów, aby korzystając z nich dbali o ład, porządek oraz czystość wód w rzekach i zbiornikach. Pracownicy Wód Polskich regularnie patrolują administrowane tereny jednak od kilku miesięcy obserwujemy nasilające się akty wandalizmu i wyrzucania śmieci lub substancji trujących do rzek. Łamane są również zakazy wjazdu. Dlatego apelujemy #WodyToNieŚmietnik – jeśli byliście świadkami takiego zdarzenia wezwijcie natychmiast policję.

Łomnica wylot Karpacz

Zdjęcie wylotu sanitarnego wykonane podczas wizji terenowej

pracowników Wód Polskich, 9 grudnia 2020 roku.

 

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu