Wody Polskie planują rozpoczęcie kolejnej inwestycji w Krośnie Odrzańskim. Przypomnijmy, że już w styczniu planowane jest przekazanie terenu na realizację zadania w ramach wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej miasta. Będzie to między innymi budowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych na kwotę 117 mln zł.  Drugą istotną inwestycją, której dotyczą najbliższe konsultacje, jest "Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi". Już 17 grudnia będzie można uczestniczyć w konsultacjach online dotyczących tego projektu.

Planowana przez PGW WP realizacja przebudowy mostu w Krośnie Odrzańskim wpłynie niewątpliwie korzystnie na obiekt inżynierski,  jakim jest stuletni most drogowy. Podczas robót konstrukcyjnych i montażowych wzmocniona zostanie konstrukcja wiekowego obiektu,  a jego poszczególne elementy zostaną oczyszczone i odpowiednio zakonserwowane. Przebudowane zostanie odwodnienie mostu oraz zlokalizowane w jego obszarze sieci kanalizacyjne, wodociągowe oraz gazowe.  Mieszkańcy będą mogli po zakończeniu inwestycji skorzystać z przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 29, obejmującego przebudowę dwóch skrzyżowań, budowę i przebudowę ciągów pieszych, a także zjazdów indywidualnych.

Zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym 26 listopada 2020 r. podajemy link do zaplanowanego na 17 grudnia 2020 r., na godzinę 14.00 elektronicznego spotkania konsultacyjnego w formie webinarium.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWUyZmVhNDUtNjFiYy00ZGRiLThiOTktMTY4Njk1NDQxOTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22fb4eff40-438b-40cc-8f58-ea915d35d3cd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Most drogowy w Krośnie Odrzańskim, któego stalowa konstrukcja powstała w zakładach Beuchetla, dzisiejszy Zastal S.A. w Zielonej Górze, jest uważany za perłę inżynierii. Konstrukcję nośną mostu stanowią dwie stalowe belki kratownicowe, nitowane, trójprzęsłowe. Most wsparty jest na dwóch przyczółkach brzegowych i dwóch filarach posadowionych w nurcie rzeki. Długość mostu to ok. 164 m, z jezdnią o szerokości 5,8 m i dwoma pasami chodnika o szerokości 2,2 m. Jako datę powstania przyjęto 1905 rok, choć niektóre źródła podają wcześniejsze lata. Most położony jest nad rzeką Odrą na drodze Zielona Góra - Słubice, przebiegającej przez centrum Krosna Odrzańskiego. Przeznaczony jest do ruchu kołowego i pieszego.

Instrukcja „krok po kroku” – jak dołączyć do webinarium znajduje się w poniższym załączniku do pobrania.

JRPOPDOW Logotypy

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Instrukcja krok po kroku jak dołączyć do webinarium.docx)Instrukcja krok po kroku jak dołączyć do webinarium.docx 286 kB2020-12-15 10:532020-12-15 10:53