Dzisiejsza umowa stanowi element kilku komponentów i dotyczy głównie poprawy przesyłania danych oraz komunikacji między obiektami jednostek regionalnych, a centrami operacyjnym.  Z kompleksowo przygotowanego systemu, docelowo będą mogli korzystać pracownicy czterech Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej - we Wrocławiu, w Krakowie, Gliwicach i Rzeszowie. #StopPowodzi!

W podpisaniu umowy, które odbyło się on-line, udział wzięli przedstawiciele międzynarodowego konsorcjum firm Sprint S.A. z Olsztyna oraz Elvys ze słowackich Koszyc, które reprezentował wiceprezes zarządu lidera konsorcjum - spółki Sprint - Sławomir Wojtacki. Ze strony Wód Polskich umowę podpisał Mariusz Przybylski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Docelowo Centra Operacyjne wspomagane będą systemem informatycznym do zarządzania obiektami hydrotechnicznymi Wód Polskich położonymi w dorzeczu Odry i Wisły na południu kraju. Ta innowacyjna technologia pozwoli również na współpracę z innymi instytucjami, działającymi w sferze bezpieczeństwa osób i mienia, takimi jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centra Zarządzania Kryzysowego i podmioty administrujące zbiornikami energetycznymi.

- Wody Polskie inwestują w rozwój nowych technologii i nowoczesną infrastrukturę, by wyeliminować zagrożenia i efektywnie chronić mieszkańców naszego kraju. Prewencja przeciwpowodziowa umożliwiająca szybką reakcję na zagrożenie powodziowe jest dla Wód Polskich statutowym priorytetem. Integracja budowanego systemu informatycznego z funkcjonującą obecnie aplikacją pod nazwą Informator nawigacyjny rzeki Odry, pozwoli dodatkowo usprawnić i zoptymalizować proces informowania na temat aktualnych warunków nawigacyjnych na drogach wodnych - mówi Mariusz Przybylski.

W kolejnych komponentach projektu dane będą pobierane z czujników pomiarów hydrologicznych, następnie przetwarzane, archiwizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym. W Informatorze nawigacyjnym rzeki Odry zostaną udostępnione parametry istotne dla żeglugi takie, jak pomiar stanu wody z wodowskazów przy budowlach hydrotechnicznych czy pomiar głębokości tranzytowych. Automatyczne pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych z obiektów hydrotechnicznych ma zostać ujednolicone z istniejącym oprogramowaniem Wód Polskich.

Dodatkową korzyść z wdrożenia podsystemu informatycznego stanowić będzie wymiana danych z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego i podmiotami administrującymi zbiornikami energetycznymi. W ostatnich latach mamy do czynienia z dużymi zmianami klimatycznymi, które wpływają na jakość życia, gospodarkę i środowisko naturalne. Coraz częściej spotykamy się z anomaliami i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, na które sukcesywnie przygotowujemy nasze jednostki, aby chronić mienie i życie ludzkie.

Finalnym celem realizacji wszystkich komponentów zadania jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludności mieszkającej na wybranych terenach dorzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły oraz wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed letnimi i zimowymi wezbraniami, powodziami oraz gwałtownymi powodziami. Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Zadanie tym samym jest współfinansowane ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Budżetu Państwa. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na drugi kwartał 2022 roku, natomiast wartość kontraktu to ponad 4 mln zł.

CentrumOperacyjnePraca
Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu czuwa nad bezpieczeństwem w regionie. Fot. Jarosław Garbacz.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE