Na zbliżające się radosne święta Bożego Narodzenia,

wszystkim naszym klientom, partnerom, współpracownikom oraz przedstawicielom mediów,

pragniemy złożyć życzenia przeżywania świąt w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze,

kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń

przesyłają

Dyrekcja oraz pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.