Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca, już w najbliższą sobotę, 20 marca, organizowana jest akcja sprzątania terenów położonych nad zbiornikiem wodnym Mietków w rejonie miejscowości Domanice w województwie dolnośląskim. W wydarzeniu wezmą udział między innymi pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy. Zapraszamy też chętnych. Pamiętaj! #SzanujWodę, ponieważ #WodyToNieŚmietnik.

Akcja pod hasłem "Sprzątamy Zalew Mietkowski" odbędzie się w sobotę 20 marca o godzinie 10. Zbiórka planowana jest pod tablicą informacyjną dotyczącą historii zalewu - pod adresem Domanice 28. W ogranizację i uczestnictwo w wydarzeniu zaangażowane są Sołectwo i mieszkańcy wsi Domanice, Klub Gospodyń Wiejskich Syringa w Domanicach, Stowarzyszenie Podróżników TUiTAM, Zamek Domanice oraz pracownicy Zarządu Zlewni w Legnicy. Jezioro Mietkowskie położone jest na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000.

Wody Polskie od momentu powstania w 2018 roku podejmują szereg starań w celu minimalizacji negatywnych skutków pojawiania się zjawiska zaśmiecania okolic akwenów. Takie aktywne działania są prowadzone między innymi nad zbiornikiem Mietków. W ubiegłych sezonach nasze służby nawet 2 razy w tygodniu dokonywały wywozu i utylizacji odpadów z kontenerów. Nad akwenem pozostawiane są nawet odpady budowlane czy zużyte części samochodowe.

Nagminnie niszczone jest również mienie należące do Wód Polskich. Wandale demolują między innymi tablice informacyjne służące całemu społeczeństwu. Mimo zakazu wjazdu, nad brzegami i na plażach, stale pojawiają się pojazdy - samochody, kampery i przyczepy, które rozjeżdżają drogi techniczne.

Warto dodać, że zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rejony wałów przeciwpowodziowych i nabrzeży zbiorników przeciwpowodziowych spełniają warunki otwartych terenów służących społeczeństwu, dlatego obowiązek utrzymania czystości i porządku powinien należeć także do gminy.

PlakatAkcjaMietkow1

Mietków0
Zabierajmy ze sobą śmieci zamiast zostawiać je na terenach rekreacyjnych. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.