Z dniem 31 grudnia 2020 roku zakończył się ustawowy proces wyznaczania aglomeracji ściekowych, realizowany przez samorządy poprzez uchwalenie nowych, obowiązujących aktów prawa miejscowego w tym zakresie. Większość aglomeracji zaktualizowało swoje obszary i dostosowało planowane działania do nowej perspektywy finansowej do 2027 roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez gminy, Ministerstwo Infrastruktury, przy współpracy z PGW Wody Polskie, uruchomiło proces umożliwiający władzom samorządowym weryfikację danych w zakresie inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników.

Zapisy szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie ankiety i formularza aktualizacyjnego będą kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich aglomeracji o uzupełnienie ankiet zgodnie z zakresem obowiązującej uchwały, nawet jeżeli przekazywały stosowne wyjaśnienia na potrzeby konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK, które trwały od 6 do 27 listopada 2020 r.

Wypełnione ankiety aktualizacyjne oraz formularz zgłoszenia prosimy przekazywać (w formie skanów podpisanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osobę upoważnioną oraz w tożsamej formie elektronicznej w wersji edytowalnej) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości na adres e-mail właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (dla Wrocławia to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 r.

Resort gospodarki wodnej oferuje Państwu wszelkie możliwe wsparcie w przedmiotowym procesie. Na wypadek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na numery telefonów: (22) 583-85-40, (22) 583-89-66, (22) 37-51-303, (22) 37-20-229, pod którymi uzyskają Państwo ewentualne dodatkowe informacje.

Pliki:

Wstępnie wypełnione ankiety aktualizacyjne w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej: