Wody Polskie we Wrocławiu mocno zaangażowały się w tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca. Nasi pracownicy w całym regionie w ostatnich dniach współorganizowali akcje mające na celu promowanie ekologii i edukacji wodnej oraz dbanie o racjonalną gospodarkę wodną i działania na rzecz wodnego środowiska naturalnego.

„Doceń wodę!” to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Wody, które przypomina nam jak cennym jest zasobem. Bez niej nie tylko nie ma życia, ale praktycznie każdej otaczającej nas rzeczy, gdyż wykorzystuje się ją zarówno w procesach produkcyjnych, jak i rolnictwie. Z tej racji nie możemy pozwolić sobie na jej marnotrawstwo. Szczególnie w czasach gwałtownych zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak susza i powódź, kiedy nie tylko nie możemy efektywnie korzystać z jej dobrodziejstw. Dlatego musimy docenić wodę i ją retencjonować, czyli gromadzić w miejscu gdzie spadła. Ważna jest tu kompleksowość działań, czyli indywidualne praktyki każdego z nas, a także inwestycje i współpraca na poziomie samorządowym i ogólnokrajowym. W Wodach Polskich prowadzimy intensywne prace na rzecz retencji i ochrony zasobów wodnych, tak by nie zabrakło wody dla obecnych i dla przyszłych pokoleń. Każdy z nas może zrobić coś dla ochrony zasobów wodnych.

Więcej podpowiedzi o tym, jak dbać o zasoby wodne w Polsce znajdziecie tutaj.

"Łąki kwietne. Same zalety"

Już w ubiegłym tygodniu pracownicy Wód Polskich postanowili zainteresować kampanią "Łąki kwietne. Same zalety" przedstawicieli lokalnych władz samorządowych. Dzięki kooperacji teraz udało się nawiązać współpracę między innymi na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Legnicy. Nasi pracownicy przekazali paczki z nasionami przedstawicielom gmin, dzięki czemu po okresie kwitnienia z łąk usłanych kwiatami w otoczeniu niedawno posadzonych lip nad rzeką Nysa Szalona będą mogli cieszyć się mieszkańcy Gniewkowa w gminie Dobromierz. Kwiaty na łące o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych zapewnią okolicznym pszczołom dostęp do pokarmu przez cały sezon wegetacyjny, ponieważ Gniewków jest miejscowością z największą liczbą - około 200 rodzin pszczelich - w gminie Dobromierz, w której miód produkuje się w 2 pasiekach.

Całkowicie nowa łąka kwietna powstanie wkrótce także w Wałbrzychu za sprawą partnerstwa z Ogrodnikiem Miejskim z Biura Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. To właśnie tam, na terenach w pobliżu potoku Szczawnik przy ulicy Wieniawskiego, kwiaty zostaną wysiane z nasion przekazanych przez Wody Polskie na powierzchni około 100 metrów kwadratowych, dzięki czemu po zakwitnięciu zamienią teren w kolorową kwietną łąkę. To jednak nie koniec działań promujących sadzenie życiodajnych łąk kwietnych - następne akcje w porozumieniu z gminami planowane są między innymi na terenie Zarządu Zlewni w Lesznie - w Rawiczu czy Zarządu Zlewni w Zielonej Górze - w Słubicach już w najbliższych tygodniach.

Wody to nie śmietnik!

#SzanujWodę, ponieważ #WodyToNieŚmietnik - te dwa hasła towarzyszą Wodom Polskim od momentu powstania 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z tymi maksymami pracownicy Wód Polskich od kilku lat starają się edukować współczesne społeczeństwo, aby nie zaśmiecało terenów nabrzeżnych i dbało o porządek nad akwenami. Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, w sobotę odbyła się akcja sprzątania terenów położonych nad największym dolnośląskim zbiornikiem wodnym Mietków w rejonie miejscowości Domanice. W wydarzeniu wzięli udział między innymi pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy. Akcja pod hasłem "Sprzątamy Zalew Mietkowski" cieszyła się sporym zainteresowaniem.

W ogranizację i uczestnictwo w wydarzeniu zaangażowało się między innymi sołectwo i mieszkańcy wsi Domanice, Klub Gospodyń Wiejskich Syringa w Domanicach, Stowarzyszenie Podróżników TUiTAM, Zamek Domanice, ArcHist - Koło Naukowe Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz nasi pracownicy Zarządu Zlewni w Legnicy. Jezioro Mietkowskie położone jest na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000. W czasie wydarzenia, które odbywało się w reżimie sanitarnym napełniono trzy kontenery, czyli zebrano około 10 ton odpadów. Wśród śmieci były fotele, opony, części samochodowe, jeździk dziecięcy, wykładziny, nieprzeliczona ilość szklanych i plastikowych butelek. Po zakończeniu zbierania najmłodsi za zaangażowanie otrzymali gadżety Wód Polskich.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.