Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich we Wrocławiu i w Krakowie zyskają nowe łącza telekomunikacyjne służące do komunikacji z obiektami hydrotechnicznymi zlokalizowanymi na południu kraju w dorzeczu Odry i Wisły. Umowa podpisana z wykonawcą to kolejny z etapów unowocześniania systemów chroniących przed powodzią.

W podpisaniu umowy, które ze względu na wprowadzony reżim sanitarny odbyło się w formie zdalnej, uczestniczyli z ramienia Wód Polskich - dyrektor wrocławskiego oddziału - Mariusz Przybylski oraz przedstawiciel wykonawcy - wiceprezes zarządu spółki Sprint z Olsztyna - Sławomir Wojtacki.

Projekt nowych łączy telekomunikacyjnych swoim zasięgiem obejmie obszar dorzecza Dolnej Odry oraz Wisły. Na tym terenie znajdują się istotne dla ochrony przeciwpowodziowej całego kraju obiekty hydrotechniczne. Podstawowym zadaniem łączy transmisji danych będzie przesyłanie danych telemetrycznych oraz transmisja sygnałów wizyjnych. Zastosowane technologie będą wymagały funkcjonalności, bezpieczeństwa i rozwiązań umożliwiających standaryzację, zachowanie ciągłości pracy i łatwość rozbudowy oraz zoptymalizowanie kosztów utrzymania systemu łączności.

Dostawca zainstaluje i uruchomi urządzenia wraz z oprogramowaniem, a następnie zapewni kompleksowe przeszkolenie pracowników Wód Polskich z obsługi oferowanych podsystemów. Nowy system umożliwi komunikację wszystkich obecnie używanych elementów teleinformatycznych oraz projektowanego systemu łączności kryzysowej z Centrami Operacyjnymi Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich we Wrocławiu i w Krakowie.

Kontrakt pod nazwą "Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - Łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych" jest finansowany przez Bank Światowy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Planowany termin realizacji zadania za kwotę 31 mln złotych to koniec I kwartału 2022 roku.

DyrektorUmowaLaczaTeleStrona
Podpisanie umowy z udziałem Dyrektora Wód Polskich we Wrocławiu Mariusza Przybylskiego odbyło się podczas wideokonferencji. Fot. Anna Tarka.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE