W ostatnią niedzielę marca miała miejsce kolejna akcja sprzątania terenów nadrzecznych, w którą zaangażowali się pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy. W ramach wydarzenia pod nazwą "Operacja Czysta Rzeka" oczyszczone zostały tereny nad Kaczawą. Jednocześnie pracownicy Zarządu Zlewni we Wrocławiu prowadzą systematyczne prace porządkowe na wałach i obiektach hydrotechnicznych w stolicy Dolnego Śląska.

W wydarzeniu zorganizowanym 28 marca uczestniczyło kilka małych grup wolontariuszy, którzy zajmowali się zbieraniem śmieci z terenów nabrzeżnych rzeki Kaczawy w centrum Legnicy. W akcję oprócz Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy zaangażował się także Zakład Oczyszczania Miasta Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Uczestnikom akcji, którzy rozpoczęli swoje działania od mostu na ulicy Wrocławskiej, udało się zebrać około 40 worków odpadów o przybliżonej łącznej wadze około ćwierć tony.

Wraz z rozpoczęciem wiosny i wzmożoną aktywnością mieszkańców Wrocławia, więcej osób pojawiło się także na terenach rekreacyjnych położonych wzdłuż Odry. Z tego powodu pracownicy Zarządu Zlewni we Wrocławiu, mimo odpowiedzialnych funkcji i specjalistycznych kompetencji regularnie sprzątają zaśmiecane tereny - zwłaszcza w rejonie kanału miejskiego i wałów pomiędzy mostami Trzebnickimi i Osobowickimi. W tym tygodniu akcje dodatkowo były realizowane nie tylko na Kleczkowie, ale także na Osobowicach i Różance. Niestety prowadzenie systematycznych działań porządkowych i zamontowanie koszy na odpady,  nie ma wpływu na pozytywne postawy osób odwiedzających te miejsca i regularnie pozostawiają tam nieczystości. Ponownie apelujemy do mieszkańców, którzy widzą takie przypadki o zgłaszanie faktu zaśmiecania przestrzeni publicznej odpowiednim służbom, które posiadają uprawnienia do karania sprawców.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie, z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, 20 marca odbyła się akcja sprzątania terenów położonych nad największym dolnośląskim zbiornikiem wodnym Mietków w rejonie miejscowości Domanice. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy. Akcja pod hasłem "Sprzątamy Zalew Mietkowski" cieszyła się sporym zainteresowaniem, a w jej trakcie zebrano około 10 ton odpadów.

Tego typu oddolne działania pokazują jak ważna jest edukacja wodna i dbanie o środowisko naturalne nad terenami nadrzecznymi. Dlatego niezmiennie przypominamy - #SzanujWodę, ponieważ #WodyToNieŚmietnik. Jeśli odwiedzasz tereny rekreacyjne nad akwenami to nie wyrzucaj śmieci, lecz zabierz je z powrotem lub posortuj i pozostaw w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.