Zbliżamy się do półmetka spotkań konsultacyjnych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Rozpoczęliśmy właśnie rejestrację na spotkania we Wrocławiu i w Zgorzelcu, które odbędą się odpowiednio 28 i 29 kwietnia.

Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie debaty są prowadzone w formule online. Formularz zgłoszeniowe są dostępny pod poniższymi linkami. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych.

Sprawdź szczegóły i zarejestruj się na spotkanie 28 kwietnia we Wrocławiu.

Sprawdź szczegóły i zarejestruj się na spotkanie 29 kwietnia w Zgorzelcu.

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W przeciwieństwie do susz, które rozwijają się długotrwale, powodzie powstają w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. Oba te zjawiska nasilają się, także w naszym kraju, pod wpływem zmian klimatu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja tych planów. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. Wraz z planami gospodarowania wodami (PGW) i planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) PZRP przyczynią się do realizowanej przez Wody Polskie, kompleksowej systematyzacji gospodarki wodnej w Polsce.

Sprawdź więcej informacji na temat konsultacji społecznych prowadzonych w ramach aPZRP.

Zobacz filmy promocyjne przygotowane przez amabasadora całego projektu.

Zapraszamy też do obejrzenia filmu na temat projektu i konsultacji społecznych projektów aPZRP.