Wody Polskie w Legnicy  zakończyły zadanie  związane z remontem stalowych zamknięć budowli zrzutowej zbiornika Witoszówka. Dzięki wykonanym pracom modernizacyjnym będzie można sukcesywnie podnosić poziom wody w akwenie.

W piątek 7 maja o godz. 11:00  przedstawiciele Wód Polskich w Legnicy przystąpili komisyjnie do odbioru wyremontowanych stalowych zamknięć na zbiorniku Witoszówka II. Po zakończonych działaniach odbiorowych i sprawdzających rozpoczęto systematyczne podnoszenie poziomu wody. Dzięki temu  już niebawem  możliwe będzie pływanie po wodach Witoszówki na łódkach i kajakach.

Zbiornik do końca 2017 roku był administrowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i przez ponad 40 lat nie przeprowadzano na nim gruntowych remontów. Jego obecny stan wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych, co potwierdziła pięcioletnia kontrola okresowa zapory czołowej, wykonana przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku. Taki sam nakaz nałożył również Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w obawie przed poważnym zagrożeniem awarii budowli.

Z tego powodu w połowie 2020 roku Wody Polskie w Legnicy, w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, wykonały awaryjne sukcesywne obniżenie lustra wody, do minimalnego poziomu bezpiecznego dla dalszego bytowania organizmów wodnych. Działanie było podyktowane względami bezpieczeństwa, ponieważ zły stan techniczny obiektu groził katastrofą budowlaną. Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej to pierwszy z niezbędnych etapów realizacji prac. Aktualnie Wody Polskie prowadzą procedury zmierzające do opracowania dokumentacji przetargowej na wykonanie kompleksowego projektu remontu zbiornika.

20210227 132001

 

Skorodowane elementy budowli przed remontem. fot. Wody Polskie.

 

IMG 0901

20210429 1628541

Wymienione stalowe zamknięcia budowli zrzutowej zbiornika Witoszówka. fot. Wody Polskie

 

 

 

 

 

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu