fot. Maciej Zych

Wody Polskie we Wrocławiu stale monitorują sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych. W przypadku wystąpienia wezbrania współpracujemy z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu  ewentualnych niekorzystnych zjawisk na rzekach. Nasze służby terenowe współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą weryfikację stanu technicznego i przepustowości dla wód wezbraniowych.

Aktualne komunikaty Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu dostępne są każdego dnia tutaj: https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna. Najnowsze prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne warto sprawdzać na stronie IMGW PIB: https://hydro.imgw.pl

Wszystkie zbiorniki administrowane przez wrocławskie Wody Polskie posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiorników Topola, Kozielno, Nysa i Pilchowice, które posiadają odpowiednio 97%, 92%, 93% i 93% pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki: Leśna i Lubachów (w administracji spółki Tauron Ekoenergia) oraz Bukówka gromadzą nadmiar dopływającej wody. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiornikach Pilchowice, Leśna i Złotniki, administrowanych przez spółkę Tauron Ekoenergia od 16 maja nastąpiła zmiana Normalnego Poziomu Piętrzenia z zimowego na letni.

Zaobserwowano spadki lub stabilizację stanów wód na większości stacji wodowskazowych. Lokalne wzrosty spowodowane są głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Odrze swobodnie płynącej. Kulminacja fali znajduje się poniżej przekroju wodowskazowego Głogów. Po wczorajszych intensywnych opadach w zlewni górnej Odry, dochodzących do 60 mm, formuje się w górnej części rzeki Odry fala wezbraniowa, powodująca przekroczenia umownych stanów ostrzegawczych. W najbliższych dniach fala wezbraniowa będzie przemieszczać się środkową Odrą.

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady deszczu w zlewni Baryczy - 17mm, Bobru - 16mm, Nysy Kłodzkiej - 15 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) - 13mm, Łaby - 10 mm, natomiast w pozostałych zlewniach opady wynosiły poniżej 10 mm.

Szczegółowe informacje dla żeglugi publikowane są na naszej stronie internetowej w zakładce:

STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczna/nawigacyjna - https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.