Piotr Brzeziński, dotychczasowy kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego w zielonogórskich Wodach Polskich, został mianowany nowym zastępcą dyrektora Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze. Na stanowisku zastąpił Monikę Ziemkowską.

Przypomnijmy, że Zarządowi Zlewni w Zielonej Górze, który ma siedzibę przy ulicy Ptasiej 2B w stolicy województwa lubuskiego, podlegają obecnie Nadzory Wodne z Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Sławy, Słubic, Sulechowa, Wschowy oraz Zielonej Góry.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnich dniach zmienił się także status dotychczas pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy - Apolinarego Lipskiego, który piastuje już pełne stanowisko dyrektorskie.

Bezpośrednie dane kontaktowe do wszystkich Zarządów Zlewni podlegających Wodom Polskim RZGW we Wrocławiu dostępne są tutaj:
https://wroclaw.wody.gov.pl/dane-kontaktowe/regionalny-zarzad

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW WP RZGW we Wrocławiu.