Na Odrze oraz jej dopływach obserwowane są spadki oraz stabilizacja stanów wód. Dzięki temu cała Odrzańska Droga Wodna w naszym regionie jest otwarta dla żeglugi. Fragment Wrocławskiego Węzła Wodnego - odcinek Boczny Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej zostanie udostępniony 3 czerwca.

Od 28 maja otwarto odcinki ODW od Ujścia Nysy Kłodzkiej do śluz Bartoszowice i Opatowice. Dwa dni wcześniej dla żeglugi ponownie udostępniono także Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu od mostów Piaskowego i Tumskiego do wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej. Stabilizacja sytuacji na rzece oznacza, że Odrą można już płynąć od województwa opolskiego, przez dolnośląskie i lubuskie, aż do stolicy województwa zachodniopomorskiego - Szczecina.

Dobre warunki są wykorzystywane między innym przez jednostki transportujące ładunki ponadgabarytowe. Tylko w ostatnich trzech dniach maja, trzy tego typu tranzyty wypłynęły z Wrocławia do Opola. Kolejne transporty mają wyruszyć w najbliższych dniach z Wrocławia do Szczecina. Przypomnijmy, że ograniczenia w żegludze na poszczególnych odcinkach ODW wprowadzono, gdy w połowie maja z powodu intensywnych opadów deszczu przekroczony został bezpieczny poziom tak zwanej Wysokiej Wody Żeglownej.

Teraz na większości stacji wodowskazowych poziom wód notowany jest w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i jedynie miejscami wysokich, co spowodowane jest pracą urządzeń hydrotechnicznych. Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe w regionie posiadają wolne pojemności powodziowe. Pracownicy wrocławskich Wód Polskich niezmiennie monitorują sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych. W przypadku jakichkolwiek niepokojących zdarzeń - podejmowane są stosowne decyzje w porozumieniu z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu oraz pracownikami terenowymi i lokalnymi służbami centrów zarządzania kryzysowego.

Bieżące komunikaty nawigacyjne znajdują się w tym miejscu:
http://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

Sytuację hydrologiczną w regionie można codziennie śledzić tutaj:
http://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.