Prace związane z modernizacją ponad stuletniej śluzy Opatowice we Wrocławiu w ramach zadania pod nazwą „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245 + 035 – etap II – pozostałe roboty” dobiegają końca. Do 30 czerwca planowane jest ich zakończenie. Od 15 maja br. śluza jest czynna w pełnym zakresie, czyli już funkcjonuje automatyczne sterowanie procesem śluzowania. Jako „czynna” należy rozumieć gotowa do śluzowania jednostek pływających, co jest podstawową i jedyną funkcją urządzenia.

 

Przesunięcie terminu kompleksowego odbioru prac było spowodowane wysokim stanem wody w rzece utrzymującym się jesienią ubiegłego roku, jak również występujące zimą niskie temperatury wraz z pokrywą lodową. Dodatkowo rozszerzono zakres umowy o roboty związane z remontem sterówki i zagospodarowaniem terenu, co także miało wpływ na wydłużenie czasu trwania prac i wyznaczenie nowego terminu odbioru zadania.

W dniu 10 czerwca br. przy śluzie Opatowice we Wrocławiu odbył się briefing z udziałem dyrekcji Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

–  Istotnym elementem spotkania z dziennikarzami był  temat komunikacji pieszo-rowerowej w obrębie śluzy. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców i naszych pracowników, dlatego podjęliśmy trudną decyzję i nie zgadzamy się na przechodzenie przez wrota śluzy – mówił Mariusz Przybylski dyrektor wrocławskich Wód Polskich podczas dzisiejszego briefingu dla mediów.

–  Niestety nagminne mamy do czynienia z łamaniem przepisów prawa przez osoby korzystające z okolicznych terenów rekreacyjnych. Komora śluzy jest traktowana jako kąpielisko i element zabawy podczas skoków z barierek lub wrót śluzy, co grozi utratą życia, bądź kalectwem – dodaje Robert Łazik zastępca dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu.

 - Urządzenie hydrotechniczne znajduje się w pobliżu trasy wycieczkowej, z której korzysta wielu mieszkańców Wrocławia. Nigdy nie było oficjalnej zgody na przechodzenie przez wrota, a wszelkie uwagi operatorów urządzenia niejednokrotnie były lekceważone, doszło nawet do pobicia jednego z pracowników Wód Polskich. Nasze Gospodarstwo notorycznie zmaga się też z aktami wandalizmu oraz kradzieżami. W tej okolicy doszło do kilkudziesięciu kryzysowych sytuacji. Nie chcemy czekać na dramatyczny finał nieodpowiedzialnych zachowań na nadzorowanym przez nas obiekcie i w jego otoczeniu, dlatego publikujemy nasze stanowisko. Warto wspomnieć, że nie jest to jedyne przejście do Wyspy Opatowickiej, ponieważ w pobliżu znajduje się bezpieczne przejście techniczne usytuowane nad jazem Opatowice – oświadczył Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

 Wznowienie komunikacji w okolicach śluzy Opatowice było wielokrotnie omawiane podczas spotkań z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Początkowo były rozważane rożne możliwości usprawnienia i bezpiecznego ruchu przez przejście technologiczne, jednak po konsultacjach i analizach prawnych orzeczono, że śluza stanowi teren zakładu pracy i przechodzenie osób postronnych bez przeszkolenia BHP jest niemożliwe.

Podczas spotkania, które odbyło się 4 listopada 2020 roku z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia i PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu było przedstawione nasze stanowisko w sprawie organizacji komunikacji pieszej w obrębie śluzy Opatowice. Przedstawiciele RZGW we Wrocławiu złożyli deklarację i możliwość udostępnienia niezbędnych gruntów, w szczególności pod przyczółki kładki. Zaprezentowane również było szerokie uzasadnienie związane z brakiem możliwości finansowania tego typu obiektów, ponieważ nie są objęte statutową działalnością Wód Polskich. 31 marca 2021 roku zostało przygotowane pismo ponawiające deklarację z listopada 2020 roku i chęć podjęcia dialogu. Pismo zostało przesłane do Urzędu Miejskiego Wrocławia w pierwszych dniach kwietnia br. Nie otrzymaliśmy wiążącego stanowiska w tej sprawie.

 Śluza Opatowice jest obiektem hydrotechnicznym nadzorowanym przez uprawnionych i wyspecjalizowanych pracowników Wód Polskich. Wrota stanowią element funkcjonalny śluzy i służą do piętrzenia wody w kanale górnym urządzenia. Zlokalizowane na nich  przejście technologiczne ma za zadanie umożliwiać pracownikom przemieszczanie się w obrębie całego urządzenia jedynie w celu wykonywania czynności służbowych związanych z obsługą urządzenia. W czasie gdy wrota śluzy są w ruchu, przechodzenie nie jest możliwe.

 Jeszcze raz podkreślamy, że przejście na śluzie Opatowice jest przejściem technologicznym. Nie stanowi urządzenia komunikacyjnego, ponieważ nie spełnia wymaganych przepisami prawa norm dla tego typu obiektów. Konstrukcja i wyposażenie przejścia technologicznego nie były i nie będą przystosowane do obsługi ruchu pieszego nieprzeszkolonych pod kątem BHP osób postronnych, chociażby ze względu na istniejące duże ryzyko wpadnięcia do wody z wysokości podczas użytkowania przejścia technologicznego. Formalnie obowiązuje zakaz wstępu na obiekt hydrotechniczny, a osoby postronne korzystające z przejścia przez urządzenie hydrotechniczne mogą ponieść odpowiedzialność prawną.

Jesteśmy instytucją odpowiedzialną przede wszystkim za gospodarkę wodną, w tym w szczególności za ochronę przeciwpowodziową, przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy i żeglugę śródlądową. Budowanie mostów, bądź kładek nie należy do kompetencji Wód Polskich. Niemniej wrocławskie Wody Polskie są zainteresowane wspólnym z Urzędem Miejskim Wrocławia rozwiązaniem oczekiwanej przez mieszkańców komunikacji pieszej i rowerowej nad śluzą Opatowice. Deklarujemy możliwość udostępnienia na ten cel niezbędnych gruntów, w szczególności pod przyczółki kładki oraz służymy pomocą merytoryczną przy realizacji przedsięwzięcia.

 Drugi etap modernizacji śluzy Opatowice polegał na remoncie klinkierowych i kamiennych okładzin głowy dolnej i górnej, wymianie wyeksploatowanych urządzeń mechanicznych śluzy: wrót wsporczych, zamknięć kanałów obiegowych, zużytych napędów, pogłębieniu awanportów, wykonaniu ubezpieczenia brzegów w ich rejonie w sposób pozwalający na cumowanie małych jednostek pływających oraz remoncie i odbudowie schodów skarpowych. Nowy wygląd zyskały również perony, budynek sterówki, oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie zewnętrzne śluzy. Wykonana została  nowa instalacja zasilająca wraz z szafami sterowniczymi pozwalająca na pełną automatyzację procesu śluzowania i system monitoringu. Roboty dodatkowe, o które na początku stycznia 2020 roku rozszerzono kontrakt, dotyczą między innymi iniekcji spajającej wraz z klamrowaniem bloku głowy górnej i dolnej, a także wykonania iniekcji uszczelniających rys, powstałych w kanałach obiegowych śluzy. Ostatecznie drugi etap remontu śluzy Opatowice będzie kosztował około 8 milionów złotych. Wykonawcą prac jest spółka Eco–Polcon z Malczyc. Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu na śluzie Opatowice zakończonego wiosną 2018 roku zrealizowano między innymi remont komory śluzy - wykonano nową konstrukcję betonową kotwioną do istniejących ścian. Lico ściany komór zostało odtworzone i zyskało nową okładzinę z cegły klinkierowej razem z koroną peronu. Powierzchnie betonowe ścian komory poddano zabiegowi reprofilacji. Wykonano również remont spękanej betonowej płyty dennej komory śluzy. Wymieniono pachoły cumownicze i naścienne oraz drabinki ewakuacyjne w obrębie komory. Koszt tego etapu wyniósł ponad 1,5 mln złotych.

Wszystkie prace remontowe wykonywane są pod nadzorem konserwatora zabytków.

DSCN9540

Briefing prasowy podczas, którego Mariusz Przybylski prezentuje archiwalną fotografię śluzy Opatowice z nieistniejącym stalowym mostem o konstrukcji wysięgnikowo-klapowej. Klapa była uchylana w razie konieczności przepłynięcia pod mostem jednostek z masztami. Źródło: fotopolska.eu. Na zdjęciu od lewej: Robert Łazik Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu, Mariusz Przybylski Dyrektor RZGW we Wrocławiu, Tomasz Terlecki Kierownik Działu Inwestycji w Zarządzie Zlewni we Wrocławiu. fot. Ireneusz Kowalski

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu