Spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW), które odbędzie się we Wrocławiu 22 czerwca online, będzie kolejną okazją do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim do zadawania pytań i zgłaszania uwag, dotyczących problematyki wodnej obszarów dorzeczy Odry i Łaby.

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, należy wcześniej zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie projektu www.apgw.gov.pl, w terminie do 18 czerwca. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie będzie dostępna transmisja na stronie głównej oraz w zakładce spotkania konsultacyjne. W tym przypadku nie będzie jednak mozliwości zadawania pytań na czacie.

Serdecznie zachęcamy do zabrania głosu w sprawie gospodarowania wodami w trakcie uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych!

baner konsultacje II aPGW 2

Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy rozpoczęły się 14 kwietnia 2021 r. i trwają do 14 października 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 15 miastach w całym kraju. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac na  m.in. propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu II aPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy. Miejsca oraz terminy spotkań przedstawia poniższa mapa.

293mediumPlakat konsultacje II aPGW

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW WP RZGW we Wrocławiu