Wrocławianie i turyści od początku lipca mogą podziwiać w centrum miasta nowy mural. Grafika na ścianie jednej z kamienic jest poświęcona projektowi STOP POWODZI, w ramach którego Wody Polskie aktualizują Plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Najważniejszym celem projektu jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Aktualizacja PZRP odbywa się poprzez rekomendowane do realizacji działań służących minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk i obniżaniu strat powodziowych. Są wśród nich zarówno działania techniczne, jak budowa zbiorników retencyjnych i obwałowań oraz nietechniczne, na przykład z zakresu naturalnej retencji. Kolejne to instrumenty prawne, w tym właściwe planowanie przestrzenne na poziomie samorządowym.

Konkurs „Stop Powodzi. W trosce o Twoje bezpieczeństwo” został ogłoszony wiosną tego roku. Zgłoszonych zostało aż 50 prac. Jury z udziałem znanego artysty-grafika Wojciecha Kołacza „Oteckiego” oraz przedstawicieli Wód Polskich na przełomie maja i czerwca wyłoniło zwycięzcę projektu. Laureatką konkursu została 17-letnia Zofia Paszkiewicz, utalentowana młoda artystka i uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.

Na przełomie czerwca i lipca profesjonalna ekipa zakończyła przenoszenie projektu laureatki na ścianę budynku w centrum Wrocławia. Lokalizacja muralu - na ścianie jednej z kamienic przy ulicy Kołłątaja, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Rejtana a Kościuszki, nie jest przypadkowa. To właśnie ten rejon stolicy Dolnego Śląska ucierpiał najmocniej podczas Powodzi Tysiąclecia, jaka nawiedziła Wrocław 24 lata temu - w 1997 roku.

Więcej informacji o projekcie STOP POWODZI można znaleźć na tej stronie internetowej: https://stoppowodzi.pl/

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.