Wody Polskie podejmują wzmożone działania w celu ograniczenia ewentualnych skutków uszkodzenia fragmentu wału przeciwpowodziowego w miejscowości Ścinawa Polska koło Oławy na Dolnym Śląsku. Nasi pracownicy w porozumieniu z innymi służbami monitorują sytuację, która obecnie nie jest groźna dla mieszkańców i lokalnej infrastruktury.

We wtorek, 13 lipca 2021 roku, odbyła się wizja terenowa przy udziale pracowników Wód Polskich Nadzoru Wodnego w Oławie, Starostwa Powiatowego w Oławie, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oławie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Potwierdzono niewielkie osunięcie tak zwanego wału cofkowego rzeki Odry przy ujściu Psarskiego Potoku w Ścinawie Polskiej na odcinku około 50-60 metrów.

Pęknięcie korpusu wału nie stanowi obecnie żadnego zagrożenia dla sąsiednich gospodarstw, zakładów produkcyjnych i lokalnej infrastruktury. 13 lipca w godzinach popołudniowych odbyła się narada sztabu kryzysowego wojewody dolnośląskiego z udziałem między innymi Dyrektora Wód Polskich we Wrocławiu i Dyrekcji Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu, podczas której ustalono kolejność podejmowania działań zabezpieczających budowlę.

W pierwszej kolejności wał został zabezpieczony folią, następnie w razie konieczności może on zostać wzmocniony workami z piaskiem. Równocześnie podejmowane są czynności zmierzające do usunięcia rosnącego w korpusie wału drzewa, mogącego stanowić zagrożenie dla stabilności budowli w przypadku przewrócenia się.

Jednocześnie pracownicy Wód Polskich podjęli już konkretne działania, zmierzające do wdrożenia procedury wyłonienia wykonawcy ekspertyzy przedmiotowego wału wraz z projektem jego naprawy. W dalszej kolejności będą mogły zostać przeprowadzone docelowe roboty, polegające na modernizacji lub rozbudowie wału cofkowego Odry przy ujściu Psarskiego Potoku.

Przedmiotowy wał to poniemiecka budowla. Obiekt do 1 stycznia 2018 roku pozostawał w administracji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu pod nadzorem marszałka województwa dolnośląskiego. Tego typu przypadki pokazują, jak ważne jest regularne dbanie o stan technicznych obiektów i budowli hydrotechnicznych w całym kraju, a co za tym idzie, jak nieodzowna jest ich modernizacja, remonty i rozbudowa.

Przedstawiciele Wód Polskich cały czas pozostają w kontakcie ze wszystkimi służbami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi w celu podejmowania kolejnych działań bieżących w zależności od rozwoju sytuacji. Wał na tym odcinku jest też stale monitorowany. Tak też będzie w najbliższych dniach, również w weekend, dlatego mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.