W nawiązaniu do stanowiska MPWiK we Wrocławiu w sprawie decyzji PGW Wody Polskie o odrzuceniu drugiego wniosku taryfowego spółki informujemy, że zawarte w oświadczeniu informacje nie są prawdziwe.

Błędnym jest stwierdzenie, że „W lipcu 2017 roku zmieniło się prawo wodne, które nakłada obowiązek posiadania pozwoleń wodno-prawnych wydawanych przez Wody Polskie.” Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, jednak wcześniej w Polsce również był obowiązek posiadania pozwoleń wodnoprawnych, które do końca 31 grudnia 2017 roku wydawali starostowie, marszałkowie i w niektórych przypadkach wojewodowie.

Mimo zmian, wydane wcześniej pozwolenia nie straciły ważności. Zatem MPWiK we Wrocławiu miał wiele lat na przeprowadzenie opomiarowania ilości ścieków pogody deszczowej niezbędnego według spółki do wydawania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Wydane oświadczenie pokazuje brak elementarnej wiedzy dotyczącej prawa, którym MPWiK we Wrocławiu powinno kierować się w swoich działaniach.