W drugiej połowie sierpnia oddano do użytku kolejne obiekty hydrotechniczne w ramach realizowanego w Wodach Polskich Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych. Tym razem na terenie Zarządu Zlewni w Nysie odbudowano dwa jazy wraz z zastawkami zlokalizowane na kanałach na terenie gminy Grodków na Opolszczyźnie w zlewni rzeki Nysa Kłodzka.

Całkowity zakres rzeczowy pierwszego zadania obejmował odbudowę, w dwóch lokalizacjach, jazu zastawkowego na Kanale A wraz z zastawką na Kanale A i elementami służącymi do nawodnienia gruntów w rejonie miejscowości Żelazna w gminie Grodków w powiecie brzeskim w województwie opolskim. W ramach prac przeprowadzono remont budowli oraz zamontowano nowe zamknięcia, odbudowano umocnienia koryta rzeki powyżej i poniżej obiektu wraz z niecką wypadową stopnia.

Drugie z zadań, także w rejonie miejscowości Żelazna, polegało na odbudowie jazu zastawkowego na Kanale B wraz z dwoma zastawkami. W ramach tych prac również odbudowano budowle, zamontowano nowe zamknięcia oraz odbudowano umocnienia koryta rzeki w obrębie jazu wraz z niecką wypadową stopnia. Inwestycja, która trwała od listopada 2020 roku, kosztowała łącznie 238 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że Wody Polskie w całym kraju wdrażają od 2020 roku Program Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych wraz z Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi. To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu Stop Suszy!, które ma na celu poprawę zdolności retencyjnych cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, zastawek, przepustów i innych urządzeń.

Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami. W ciągu 3 lat Wody Polskie planują wykonanie 645 inwestycji, dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę 155 mln złotych. W ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programu zapobiegania niedoborowi wody - poziom krajowej retencji wód do roku 2030 ma osiągnąć 15% średniego rocznego odpływu. Dziś ten współczynnik jest na poziomie 7%.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.