Spotkanie konsultacyjne w Zielonej Górze zaplanowane na 9 września będzie ostatnim z serii poświęconych omawianiu projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). To okazja do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim zadawania pytań na czacie i zgłaszania uwag dotyczących problematyki regionu wodnego Środkowej Odry.

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl/spotkania-konsultacyjne, w zakładce w wybranym mieście, w terminie do 7 września w Zielonej Górze. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie.

Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, na stronie głównej oraz w zakładce właściwego spotkania konsultacyjnego, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie. Każdy może zabrać głos w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, do czego zachęcamy!

Półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, odbywają się od 14 kwietnia i potrwają do 14 października 2021. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód. Przypomnijmy, że spotkanie obejmujące problematykę Dolnego Śląska odbyło się 22 czerwca we Wrocławiu.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.