Jednym z aspektów prawidłowego dbania o gospodarkę wodną jest zarybianie rzek. Tym razem na początku września pracownicy Wód Polskich uczestniczyli w akcji wpuszczania narybku do cieków na terenie części Regionu Wodnego Środkowej Odry, administrowanego przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu.

Dostarczycielem materiału zarybieniowego był Polski Związek Wędkarski Ośrodek Zarybieniowy Szczodre, natomiast odbiorcą Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu. We współpracy z pracownikami Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu udało się zarybić rzekę Ślęza w obwodzie rybackim nr 1 w rejonie Wrocławia. Trafiło tam 5 tysięcy sztuk narybku jesiennego brzany oraz 2,5 tysiąca sztuk narybku jesiennego świnki. Jednocześnie do rzeki Strzegomka w okolicach Strzegomia wprowadzono do cieku 5 tysięcy sztuk narybku jesiennego lipienia.

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z siedmioma podległymi jednostkami terenowymi - Zarządami Zlewni w Legnicy, Lesznie, Lwówku Śląskim, Nysie, Wrocławiu, Zgorzelcu oraz Zielonej Górze prowadzą aktywną współpracę w kwestii działań na rzecz prawidłowej gospodarki rybackiej i dbania o dobrostan ichtiofauny na obszarze całego województwa dolnośląskiego oraz fragmenów województw lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Wykaz obwodów rybackich i dane uprawnionych do rybactwa w obwodach na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu można pobrać tutaj.

Zarybianie1
Ryby zostały przetransportowane nad rzekę w specjalnie natlenionych workach z wodą. Fot. Ireneusz Kowalski/Wody Polskie.

ZarybianieWroclaw
Wrześniowe zarybianie rzek w okolicach Wrocławia. Fot. Ireneusz Kowalski/Wody Polskie.

ZarybianieWroclaw2
Ryby w bezpieczny sposób trafiły do wody. Fot. Ireneusz Kowalski/Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.