We wrześniu pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy bardzo aktywnie włączyli się w prowadzone na terenie całego kraju działania edukacyjne, mające na celu promowanie pozytywnych zachowań nad wodami. Przedstawiciele nasze instytucji uczestniczyli w trzech tego typu wydarzeniach w rejonie Legnicy i Wałbrzycha.

PosprzątajMy Świebodzice

Edukacja wodna i ekologiczna to jedno z kluczowych zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dzięki któremu przyszłe pokolenia Polaków będą miały zapewniony dostęp do wody pitnej oraz będą mogły w bezpieczny sposób spędzać czas nad czystymi rzekami i zbiornikami wodnymi. W ramach tych działań, 11 września, pracownicy Zarządu Zlewni w Legnicy przekazywali mieszkańcom Świebodzić i turystom zagadnienia związane z właściwym gospodarowaniem wodą podczas III edycji akcji pod hasłem „PosprzątajMy Świebodzice”.  Było dużo pytań ze strony dzieci między innymi o działanie elektrowni wodnych i produkcję ekologicznej energii z odnawialnych źródeł. Nie zabrakło też naszej edukacyjnej gry w koło fortuny, w której do wygrania były upominki od Wód Polskich.

Razem z MCK

15 września pracownicy Zarządu Zlewni w Legnicy uczestniczyli z kolei w festynie organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy pod nazwą „Razem z MCK”. Wydarzenie rozpoczęło się od poznania piosenki, której tekst mówił o tym, co może się stać, gdy tej życiodajnej dla wszystkich organizmów na naszej planecie cieczy zabraknie w naturze. Podczas tego przedsięwzięcia chętni, zarówno dzieci, jak i dorośli, otrzymali mnóstwo wiedzy na temat zbiornikow wodnych, zapór czy lodołamaczy, między innymi w czasie gry w koło fortuny, w której zwycięzcy także otrzymywali gadżety z naszym logo.

Sprzątanie Świata

W miniony weekend, 18 września, przedstawiciele Zarządu Zlewni w Legnicy pojawili się jeszcze na pikniku ekologicznym z Radiem Zet przy ul. Rycerskiej w Wałbrzychu. Ta akcja prowadzona w ramach szerokiej ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata” była okazją do rozmów o racjonalnym gospodarowaniu wodami, czystości rzek płynących w rejonie Wałbrzycha oraz konieczności oszczędzania wody. Tutaj również nasze koło fortuny i edukacyjny quiz cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem u dzieci, które z wielkim zaangażowaniem odpowiadały na pytania.

PiknikWalbrzychKoloFortuny2
Edukacyjne stoiska Wód Polskich są chętnie odwiedzane zarówno przez dorosłych, jak i przez młodzież. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.