Miniony weekend obfitował w wiele akcji porządkowania terenów nadrzecznych i nad akwenami nie tylko przy okazji ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod hasłem "Sprzątanie Świata". W różnego rodzaju inicjatywy zaangażowali się także pracownicy Wód Polskich. Dzięki temu udało się między innymi posprzatać ze śmieci teren nad zbiornikiem wodnym Słup koło Jawora. Pamiętajcie #WodyToNieŚmietnik.

W sobotę, 18 września, odbyło się sprzątanie zbiornika wodnego Słup koło Jawora. Akwen jest popularnym miejscem rekreacji dla turystów i mieszkańców z rejonu Legnicy, ale także spoza województwa dolnośląskiego. Niestety odwiedzający ten urokliwy przyrodniczo obszar często, zamiast zabrać śmieci z powrotem, wolą pozostawiać je na brzegach, w zaroślach czy nawet wrzucać do wody. Pracownicy Wód Polskich w porozumieniu z lokalną gminą Męcinka od lat prowadzą tam regularne akcje porządkowania, jednak problem powraca ze względu na dużą popularność zbiornika, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim i podczas wczesnej jesieni.

Organizatorem wydarzenia była firma Mercedes-Benz Manufacturing Poland. W akcji wzięło udział 35 pracowników fabryki oraz 5 pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy, odpowiadających na co dzień za funkcjonowanie i utrzymanie zbiornika Słup na rzece Nysa Szalona. Sprzątanie było połączone z przyrodniczą grą terenową i warsztatami upcyklingowymi. W wydarzeniu uczestniczyli również lokalni animatorzy, którzy opowiadali o miejscowej bardzo zróżnicowanej faunie i florze.

Niestety podczas sprzątania zebrano aż 52 worki śmieci o pojemności 240 litrów, co pokazuje, jak ważna jest edukacja wodna w zakresie czystości i nie zaśmiecania wód. Tylko dzięki dbałości o porządek nad akwenami nasze przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się z możliwości korzystania z wolnych od zanieczyszczeń miejsc rekreacji.

SprzatanieSlup2
Mimo kiepskiej aury, dzięki pożytecznej akcji udało się posprzątać wiele śmieci. Fot. Wody Polskie.

Przypomnijmy, że we wrześniu pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy bardzo aktywnie włączyli się również w inne działania edukacyjne, mające na celu promowanie pozytywnych zachowań nad wodami. Przedstawiciele nasze instytucji uczestniczyli w trzech tego typu wydarzeniach w rejonie Legnicy i Wałbrzycha. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1295-wody-polskie-zarzad-zlewni-w-legnicy-zaangazowane-w-propagowanie-czystosci-wod-i-racjonalnej-gospodarki-wodnej

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.