Bezcenne doświadczenia związane z remontowaniem i konserwacją budowli hydrotechnicznych po raz kolejny mogli zdobyć niemieccy uczniowie, którzy podczas odbywania swoich praktyk odwiedzili teren administrowany przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.

Już od ponad dziesięciu lat trwa program wspólnych praktyk ze stroną niemiecką i wymian uczniowskich, realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli, przy udziale pracowników Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze. W tym roku przyjechali do nas uczniowie oraz ich opiekunowie z warsztatu kształceniowego w Fürstenwalde przy Urzędzie Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej Spree-Havel (WSA Spree-Havel). W trwających od 4 do 15 października praktykach uczestniczyła grupa około 40 osób.

Podzieleni na zespoły uczniowie nadzorowani przez wychowców prowadzili między innymi prace remontowe i konserwacyjne na jazie Kanału Urzuci Potok w miejscowości Niwiska w gminie Nowogród Bobrzański w województwie lubuskim. Zarówno od strony wody górnej, jak i dolnej, w obrębie koryta cieku, udało się wykonać szereg prac montażowych, ślusarskich i inżynieryjno-wodnych.

Naprawiono między innymi mechanizmy i bramę jazu, przeprowadzono konserwację i malowanie elementów stalowych i konstrukcji betonowej jazu. Umocniono także skarpy brzegowe Kanału Urzuci Potok poprzez wykonanie narzutu kamiennego oraz palisady z kiszką faszynową. Niemiecka młodzież pokazała, że poprzez naukę można zdobywać doświadczenie i pracować na rzecz gospodarki wodnej w regionach przygranicznych.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.