Kolejna pożyteczna akcja na rzecz środowiska przyrodniczego za nami. Tym razem pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lesznie wzięli udział w akcji sadzenia drzew w sąsiedztwie rzeki Barycz. W sumie zasadzono 1000 sztuk drzew dębowych.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób - pracowników naszego gospodarstwa wraz ze swoimi rodzinami. W akcji uczestniczyli pracownicy Zarządu Zlewni w Lesznie oraz lokalnych Nadzorów Wodnych wraz z osobami towarzyszącymi, wśród których nie brakowało najmłodszych. To właśnie edukacja ekologiczna wśród dzieci, które są przyszłymi pokoleniami dorosłych Polaków, jest niezwykle istotna w kontekście dbałości o naturę i czyste środowisko wodne czy leśne. Lasy mają także dobroczynny wpływ na ograniczanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy, ponieważ to dzięki retencjonowaniu i zatrzymywaniu w glebie znacznych ilości wody można skuteczniej walczyć z niedoborami.

Nasadzeń dokonano na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska w obrębie Ryczeń, w powiecie górowskim, w województwie dolnośląskim, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Barycz. Prace były nadzorowane przez pracowników nadleśnictwa. W pierwszej kolejności wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego przeprowadzenia nasadzeń. Następnie przez kilka godzin w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu zasadzono nowy las. Pracownicy Zarządu Zlewni w Lesznie już teraz deklarują, że podobne akcje będą organizować również w przyszłości.

Przypomnijmy, że podobne działania prowadzone wspólnie z Lasami Państwowymi w ostatnich latach były przez Wody Polskie z powodzeniem realizowane także na terenie Zarządów Zlewni w Nysie, Lwówku Śląskim czy Zielonej Górze. W tych inicjatywach także brali udział głownie pracownicy naszego gospodarstwa wraz ze swoimi rodzinami. Przeprowadzenie podobnej akcji jest planowane też jeszcze jesienią tego roku na obszarze administrowanym przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.