Wody Polskie wsparły kolejną akcję sprzątania śmieci prowadzoną na Dolnym Śląsku. Tym razem w inicjatywę porządkowania rzeki Bóbr zaangażowali się pracownicy Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim. Pamiętajcie: #RzekiBezŚmieci, bo #WodyToNieŚmietnik!

Około pół tony śmieci zebrano podczas akcji pod hasłem "Czysta rzeka", jaka została zorganizowana w sobotę, 23 października, w rejonie Lwówka Śląskiego. To właśnie tam uczestnicy spływów kajakowych na Bobrze, przy udziale miejscowych harcerzy z Hufca Karkonoskiego oraz ochotników i społeczników, przy wsparciu Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, gminy Wleń oraz Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przeprowadzili akcję porządkowania koryta rzeki Bóbr na odcinku pomiędzy miejscowościami Nielestno oraz Marczów.

Pomimo niesprzyjającej pogody, w wyniku kilkugodzinnych działań, prowadzonych głównie z pontonów i kajaków, ale także na brzegach cieku, zebrano niestety mnóstwo odpadków. To pokazuje, że mimo wielu apeli Wód Polskich nadal nie dbamy o czystość rzek w odpowiedni sposób. Wszystkim organizatorom i uczestnikom tej szlachetnej akcji, którzy otrzymali również od Wód Polskich edukacyjne gadżety, za udział w inicjatywie bardzo serdecznie dziękujemy i deklarujemy dalszą chęć współpracy w przyszłości.

Pamiętajmy, że jeśli odwiedzamy miejsca rekreacji zlokalizowane nad rzekami, potokami i jeziorami, powinniśmy zabierać z powrotem przyniesione na miejsce opakowania lub wrzucać nieczystości do odpowiednich pojemników. Inaczej przyszłe pokolenia Polaków nie będą mogły cieszyć się z dostępu do odpoczynku nad czystymi akwenami, a problem z dostępem do czystej wody będzie narastał.

SprzatanieBergaBobr2
Niestety, po raz kolejny, z wody wyławiano odpadki celowo wrzucane tam wcześniej przez innych ludzi. Fot. Berga - Aktywnie w górach.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.