Na przełomie października i listopada pracownicy Wód Polskich po raz kolejny wzięli udział w procesie wpuszczania młodych ryb do akwenów Regionu Wodnego Środkowej Odry. Tym razem odbyło sie to na zbiornikach zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni we Zielonej Górze. Pamiętajmy, że zarybianie jest integralną częścią utrzymania zrównoważonej ekologicznie gospodarki wodnej cieków i akwenów.

Materiał zarybieniowy pochodził z Ośrodka Zarybieniowego w Nowińcu, z kolei odbiorcą narybku był Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze. Zarybek trafił łącznie do czternastu akwenów podległych pod dziewięć obwodów rybackich na terenie województwa lubuskiego – były to przede wszystkim karpie, liny, szczupaki jesienne oraz okonie. W Kaczej Górce i Siedlisku w powiecie nowosolskim do zbiorników i cieków wpuszczono łącznie 100 kg lina, 50 kg jazia oraz 17 kg karpia.

Pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są każdorazowo obecni podczas czynności zarybieniowych prowadzonych przez członków PZW i udzielają wsparcia, aby materiał sprowadzany z ośrodków zarybieniowych był wysokiej jakości. Zasilanie naturalnych populacji ryb jest jednym z działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki rybackiej, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie stanu ichtiofauny funkcjonującej na terenie województwa dolnośląskiego oraz obszarów województw lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego, czyli terenów administrowanych przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.

Wykaz obwodów rybackich i dane uprawnionych do rybactwa w obwodach na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu można pobrać tutaj.

Fot. Jerzy Malicki/Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.