Od 2 do 3 grudnia potrwa spotkanie zespołu ds. turystyki wodnej, działającego przy Prezesie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podczas dwudniowej narady eksperci zajmujący się żeglugą debatują między innymi nad wprowadzeniem rozwiązań, mających na celu zrównoważony i proekologiczny rozwój śródlądowej turystyki wodnej na obszarze całego kraju.

Narada z udziałem ekspertów odbywa się w Harcerskim Ośrodku Wodny Stanica – Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica” przy ulicy Kożuchowskiej. Spotkanie rozpoczęło się od przemówień Prezesa Wrocławskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego "Port Stanica" - Wojciecha Dacki oraz Przewodniczącego zespołu ds. turystyki wodnej przy Prezesie Wód Polskich - Wojciecha Skóry.

Głos zabrał również Prezes Wód Polskich. - Mimo, że turystyka wodna nie jest statutowym działaniem naszego gospodarstwa, to ten zyskujący stale na popularności element żeglugi jest dla nas bardzo ważny. Dlatego poprzez takie spotkania chcemy aktywnie pomóc w rozwoju turystyki na wodzie w całej Polsce. Zależy nam na wspólnej integracji środowiska, wymianie poglądów, poznawaniu specyfiki oraz analizowaniu problemów, w celu wypracowania dobrych rozwiązań dla krajowej żeglugi turystycznej w najbliższej przyszłości - mówił Przemysław Daca.

Przykładem wzorcowej współpracy w tym aspekcie jest partnerstwo zawarte przez Wody Polskie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w skład którego wchodzi 14 sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Sorkwity, Gmina Orzysz, Gmina Biała Piska, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo oraz 3 powiaty Giżycki, Piski oraz Mrągowski. Dzięki dobrej współpracy Wodom Polskim nie tylko udaje się na obszarze Mazur systematycznie rozbudowywać oraz remontować i modernizować istniejące obiekty hydrotechniczne, służące w sezonie żeglarzom z całego kraju i wodniakom z zagranicy, ale także współdziałać na rzecz unowocześniania szlaków wodnych i poszukiwać mądrych rozwiązań z samorządami.

Podczas spotkania poruszono między innymi kwestie roli portów i marin miejskich w umacnianiu turystyki wodnej, a także rozmawiano na temat bezpłatnego odbioru nieczystości płynnych na przystaniach z jednostek turystycznych oraz o możliwości wprowadzenia zapisów dotyczących obowiązku uwzględniania przy budowie lub modernizacji przystani instalacji do odbioru nieczystości z toalet chemicznych. Zgromadzeni omawiali też propozycje zmian do ustawy Prawo Wodne w zakresie zapisów umożliwiających odnowienie, umieszczenie nowych lub podświetlenie znaków żeglugowych na wszystkich obiektach, w tym podlegających nadzorowi konserwatora zabytków. Zastanawiano się także nad określeniem minimalnej odległości od obiektów zabytkowych, w jakiej mogą być usytuowanie pomosty cumownicze – przystankowe.

Jednym z prelegentów był też Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Mariusz Przybylski, który opowiadał o doświadczeniach administracji drogi wodnej w zakresie uruchomienia żeglugi nocnej oraz utrzymania szlaku żeglugowego podczas sezonu nawigacyjnego.

Debatowano też nad zmianami w zakresie doprecyzowania zasad umożliwiających kajakarzom korzystanie z kanałów dopływowych lub odpływowych przy obiektach hydrotechnicznych, jako najdogodniejszych miejsc do wyznaczenia przenosek sprzętu pływającego, będących jednocześnie najkrótszym odcinkiem ominięcia tych budowli. Kolejnym poruszanym w czasie wydarzenia aspektem były ułatwienia dla turystyki wodnej w kwestii zniesienia opłat za śluzowanie od jednostek turystycznych, do 12 pasażerów (nie dotyczy jednostek zarobkowych) oraz zmiany w oznakowaniu żeglugowym dotyczącym tzw. odwróconego wodowskazu (łaty wodowskazowej), umieszczanej na mostach lub innych obiektach hydrotechnicznych, określającej rzeczywisty prześwit pod tymi obiektami, a także ułatwienia w zakresie dostępność dla żeglugi turystycznej obiektów i urządzeń hydrotechnicznych na szlakach żeglugowych.

W wydarzeniu biorą udział również dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i w Kędzierzynie Koźlu, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz rozwoju żeglugi turystycznej w różnych regionach Polskich, między innymi na Mazurach, nad Notecią czy na Żuławach Wiślanych.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.