Dobiegła końca kolejna z inwestycji prowadzonych przez Wody Polskie na obszarze Polski południowo-zachodniej w ramach tak zwanego Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Tym razem remont i odbudowę budowli piętrzących zrealizowano na rzece Dąbrocznia, administrowanej przez Zarząd Zlewni w Lesznie w województwie wielkopolskim. 

Na przełomie listopada i grudnia Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie dokonały odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590,28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539 gm. Rawicz, Miejska Górka, pow. rawicki, woj. wielkopolskie, gm. Krobia, Pępowo, pow. gostyński, woj. wielkopolskie”. Wykonawcą tej inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji etapu budowlanego była spółka Naviga-Stal z Kiełczowa. Prace projektowe rozpoczęły się w II połowie 2020 roku, natomiast roboty budowlane ruszyły w kwietniu 2021 roku. Koszt zadania to 1 mln 654 tysiące złotych.

Rzeka Dąbrocznia (nazywana również Dąbroczna) to prawy dopływ Orli. Jej retencja na długości ponad 40 km wynosi łącznie blisko 50 tysięcy m3. Bezpośrednie oddziaływanie na wodę gruntową i kształtowanie warunków wodnych w sąsiedztwie całej rzeki to łączny obszar o powierzchni około 700 ha. Celem inwestycji zrealizowanej przez Wody Polskie było przywrócenie prawidłowej zdolności retencyjnej zlewni rzeki, na której większość obiektów hydrotechnicznych z uwagi na wieloletnie użytkowanie uległa zużyciu. Dlatego, aby zachować i odtworzyć funkcje piętrzące, przeprowadzono ich remont i naprawę. Zmodernizowane budowle będą zapobiegały suszy i przeciwdziałały pogłębianiu się niekorzystnych warunków hydrologicznych i pozytywnie wpłyną na stosunki wodne w całym regionie.

Inwestycja uwzględnia również wszelkie aspekty środowiskowe, ponieważ piętrzenie na budowlach będzie prowadzone tylko i wyłącznie w okresie wegetacyjnym, to jest od kwietnia do końca września każdego roku. Zgodnie z opracowaną dokumentacją formalno-prawną, zasuwy jazów i zastawek nigdy nie są domykane do samego dna, a tylko do wysokości odpowiadającej tak zwanemu przepływowi nienaruszalnemu. Zarówno ryby, jak i płazy, mogą dzięki temu nieustannie migrować swobodnie bez barier.

DąbroczniaMapka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.