W drugiej połowie 2021 roku dobiegł końca pierwszy etap remontu pompowni melioracyjnej Milsko. Inwestycja prowadzona przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminie Zabór w województwie lubuskim i służy ochronie przeciwpowodziowej regionu.

Pierwszy etap zadania realizowo pod nazwą "Modernizacja (przebudowa) istniejącej pompowni melioracyjnej Milsko, położonej w gminie Zabór, zlokalizowanej na zawalu lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego w km 313+360 rzeki Odry (km 450+100 drogi wodnej)" polegał na remoncie istniejącej śluzy wałowej wraz z wymianą zasuwy o napędzie elektrycznym. Wykonano także umocnienia faszynowo-kamienne na górnym i dolnym stanowisku śluzy, płaszcze żelbetowe na części wlotowej i wylotowej płyty dennej śluzy oraz wymieniono barierki ochronne.

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia miejscowego polderu w czasie przepływu wód wezbraniowych w Odrze. Koszt wykonania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia prac budowlanych wyniósł łącznie 423 tysiące złotych. Roboty budowlano-montażowe wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane Maj z Palędzia. W najbliższych latach planowany jest kolejny etap remontu obiektu.

MilskoPompownia1
Nowa zasuwa z napędem elektrycznym na obszarze obiektu hydrotechnicznego w Milsku. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.