Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)., Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę Rady Gminy. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2022 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia  weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Niezbędne pliki (ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za rok 2021 oraz klauzulę RODO) można znaleźć tutaj:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

w części „Pliki do pobrania”: „Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021”.