25 szkół podstawowych oraz blisko 4 tysiące uczniów. Tylu chętnych zgłosiło się do pierwszej edycji programu edukacyjnego Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie. 31 grudnia 2021 r. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakończyły etap przyjmowania zgłoszeń. Teraz szkolni koordynatorzy mają czas na realizację projektu wspólnie z uczniami. Wielki finał akcji ze zwiedzaniem stopnia wodnego oraz pokazami ratownictwa już wiosną tego roku.

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony projekt edukacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, mający na celu promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Program dedykowany jest klasom I-VIII szkół podstawowych. Wyrobienie poprawnych nawyków i postaw wśród młodych hydrologów zwiększa szansę na to, że jako dorośli będą wykorzystywać otrzymaną wiedzę i przekazywać ją dalej, co przysłuży się całemu społeczeństwu.

Program zapewnia materiały edukacyjne, scenariusze zajęć oraz zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy zorganizowanych przez policję, straż pożarną oraz WOPR. Zwieńczeniem programu będzie przyznanie certyfikatu przez Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, potwierdzającego spełnianie przez szkołę kryteriów placówki promującej proekologiczne postawy.

Do pierwszej edycji projektu Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie organizowanego na terenie wrocławskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zgłosiło się 25 szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego, a w zajęciach weźmie udział blisko 4 tysiące uczniów. Uprzejmie dziękujemy nauczycielom, uczniom i dyrektorom za wyrażenie chęci podjęcia wspólnych działań edukacyjnych na rzecz kształcenia wartościowych wzorców związanych z gospodarką wodną i dbałością o czystość wód oraz bezpieczeństwo nad akwenami wśród najmłodszych pokoleń.

Program został objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Partnerami projektu są:

  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
  • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
  • Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Patronaty medialne:

  • TVP3 Wrocław,
  • Gazeta Wrocławska,
  • Wrocław Nasze Miasto.

Wszystkie szczegółowe informacje, prezentację programu, regulamin oraz materiały edukacyjne są dostępne w specjalnej zakładce:

https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/program-aktywni-blekitni-szkola-przyjazna-wodzie

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

Aktywni Blekitni Belka