W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi prowadzenia gospodarki rybackiej na obszarze Polski południowo-zachodniej, informujemy, że na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu powstało pierwsze łowisko samodzielnie zarządzane przez nasze gospodarstwo. To zbiornik wodny Jutrosin niedaleko Rawicza w województwie wielkopolskim. Więcej informacji można znaleźć tutaj – https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/lowisko-jutrosin. Wykaz obwodów rybackich na naszym obszarze oraz zarządzających nimi podmiotów jest dostępny w zakładce https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/obwody-rybackie

W Polsce zdecydowana większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich (m.in. gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, osoby fizyczne) wyłonionych w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP lub na podstawie umów przejętych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP od Agencji Nieruchomości Rolnych SP. Jeżeli w ramach operatu rybackiego określającego sposób gospodarowania w danym obwodzie rybackim przewidziano amatorski połów ryb to użytkownik rybacki tego obwodu jest uprawniony do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. W obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez PGW WP umożliwiono amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń na tego typu połowy zajmują się właściwe terytorialnie dla tych akwenów Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP. Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży czy regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP.

Natomiast decyzjami marszałków województw część zbiorników wodnych może zostać uznana za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej albo użytkownicy rybaccy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia  tam racjonalnej gospodarki rybackiej. W efekcie wody objęte tego typu decyzjami pozostają również wyłączone z możliwości prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

Pozostałe obwody są sukcesywnie przekazywane na rzecz użytkowników rybackich w drodze kolejnych konkursów ofert o ich oddanie w rybackie użytkowanie albo też są rybacko zagospodarowywane przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. Przy czym prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP musi być poprzedzone przygotowaniem operatu rybackiego i uzyskaniem pozytywnej opinii do tego operatu przez wskazaną na wstępie jednostkę naukową.


Powstał Departament Rybactwa w Wodach Polskich dla zreformowania gospodarki rybackiej - (czytaj więcej)


Linki do informacji o obwodach rybackich Wód Polskich - "Nasze Łowiska":

- RZGW w Białymstoku - https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW w Bydgoszczy - https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

- RZGW w Poznaniu - https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Krakowie - https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW we Wrocławiu - https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/lowisko-jutrosin

nasze lowiska baner1

Fot. ilustracyjna: Jerzy Malicki/Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

                                                                                        Deklaracja dostępności