Oprócz wykonywania zadań z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom suszy, wsparciu retencji czy dbaniu o rozwój żeglugi śródlądowej, Wody Polskie podejmują również szereg działań związanych z edukacją wodną we współpracy z wykonawcami inwestycji. Jedną z okazji do realizacji takich dobrych praktyk były zajęcia zorganizowane tuż przed świętami wielkanocnymi w Przedszkolu nr 2 w Nowej Soli.

Przypominamy, że aktualnie w rejonie Nowej Soli trwa inwestycji Wód Polskich pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”, wykonywana przez spółkę Sinohydro Corporation Limited. W ramach zadania prowadzone są między innymi prace na wałach rzek Odry i Czarnej Strugi w Nowej Soli. Według planów cała inwestycja ma potrwać do 2023 roku. W związku z realizacją prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola nr 2, mieszczącego się przy ulicy Okrężnej w Nowej Soli, wykonawca kontraktu zorganizował z przedszkolakami spotkanie, które wsparły Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szerzej o realizacji tego zadania, prowadzonego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy oraz ze środków budżetu państwa, ostatnio pisaliśmy tutaj: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1498-rozbudowywane-waly-przeciwpowodziowe-w-nowej-soli-nabieraja-finalnych-ksztaltow

- Podczas pogadanki dzieci zapoznały się z pracą inżyniera, dowiedziały się jak wygląda budowlaniec, do czego służy kask, kamizelka i buty ochronne, poznały nazwy sprzętu budowlanego oraz dowiedziały się co dzieje się na budowie. Dodatkowym ciekawym aspektem była nauka kilku słów w języku chińskim. Dzieci były żywo zainteresowane tematyką spotkania, chętnie brały udział w zabawie i odpowiadały na pytania. Przedszkolacy chwalili się swoją wiedzą o nowosolskich rzekach i sprzęcie pracującym na budowie. Dzieci miały okazję przymierzyć kask ochronny i kamizelkę odblaskową i poczuć się jak prawdziwy budowlaniec - wymieniają organizatorzy spotkania.

Przed spotkaniem, dzięki dyrektorowi placówki, dzieci przygotowały prezent dla organizatorów spotkania - piękne prace plastyczne z kolorowego papieru, przedstawiające pracę koparek na wałach przeciwpowodziowych. Na koniec najlepsze dzieła zostały nagrodzone puzzlami. Każdy z małych uczestników spotkania otrzymał zestaw upominków przekazanych przez Wody Polskie i Sinohydro Corporation Limited. Do rąk kadry pedagogicznej trafiły też nasiona łąk kwietnych, które zostaną zasiane przez dzieci w przedszkolnym ogródku.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.