W kwietniu Wody Polskie zawarły kolejne partnerstwo z lokalnymi instytucjami. W ramach dobrych praktyk Zarząd Zlewni w Nysie będzie szeroko współpracował z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich w regionie.

Sygnatariuszami listu intencyjnego, który został podpisany w połowie kwietnia są Mariusz Litwinowicz, Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Sławomir Janik, Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Nysie. Dokument potwierdza chęć wspólnej pracy. Intencją stron jest między innymi zapobieganie skutkom suszy i poprawa gospodarki wodnej na terenie części województwa opolskiego administrowanego przez Zarząd Zlewni w Nysie.

Partnerzy mają za cel utworzenie Lokalnego Partnerstwa Wodnego oraz deklarują podjęcie wszelkich działań zmierzających do opracowania pakietu zadań na rzecz poprawy gospodarki wodnej w regionie, które będą zawierać priorytetowe działania inwestycyjne oraz remontowe, służące wzmacnianiu zasobów wodnych wykorzystywanych przez lokalnych rolników. Oba podmioty będą także wspierały akcje informacyjne oraz edukacyjne dotyczące racjonalnego gospodarowania wodą.

Przypomnijmy, że w ciągu 3 lat Wody Polskie planują wykonanie 645 inwestycji, dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę 155 mln złotych. W ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programu zapobiegania niedoborowi wody - poziom krajowej retencji wód do roku 2030 ma osiągnąć 15% średniego rocznego odpływu. Dziś ten współczynnik jest na poziomie 7%. O tym, jakie pracy już udało się zrealizować w ostatnim czasie w rejonie Nysy, można przeczytać tutaj: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1266-odbudowa-jazow-na-terenie-zarzadu-zlewni-w-nysie-w-ramach-programu-ksztaltowania-zasobow-wodnych-dla-rolnictwa

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.