Obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi był okazją do przeprowadzenia przez pracowników Wód Polskich wielu kolejnych pożytecznych dla środowiska działań w regionie Polski południowo-zachodniej. Przedstawiciele Zarządu Zlewni w Legnicy zajęli się porządkowaniem brzegów zbiornika wodnego Słup koło Jawora oraz zaangażowali się w festyn edukacyjny połączony ze sprzątaniem rzeki Nysa Szalona w Bolkowie.

Przyczynkiem do przeprowadzenia akcji było nie tylko święto naszej planety, ale także ogólnopolska inicjatywa pod hasłem „Sprzątamy dla Polski”, którą patronatem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Z tej okazji pracownicy Wód Polskich ze zbiornika wodnego Słup zorganizowali sprzątanie akwenu dla uczniów klas III, IV i V oraz ich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach. Zebranych zostało 150 sztuk worków o pojemności 30 litrów. Wywóz śmieci zagwarantowała Gmina Męcinka, której za pomocą bardzo dziękujemy. Natomiast wszyscy uczestnicy pożytecznego wydarzenia otrzymali od Wód Polskich materiały edukacyjne oraz pamiątkowe upominki.

Akcja „Sprzątamy dla Polski” polegała na grupowym sprzątaniu najbliższej okolicy. Ma na celu promowanie postawy odpowiedzialności, patriotyzmu i dbania o ekologię. Dbałość o klimat i środowisko jest kluczowym elementem troski o swoje małe ojczyzny. Mniej zanieczyszczone rzeki i jeziora, to poprawa stanu ich wód. Działając lokalnie wpływamy pozytywnie na stan całej zlewni!

W ideę, realizowaną 22 kwietnia zaangażowały się także cztery szkoły uczestniczące w programie Wód Polskich "Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie" z terenu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. To placówki z Brzeźnika, Kątów Wrocławskich, Oleśnicy oraz Wołowa, których uczniowie wraz z nauczycielami również bardzo aktywnie sprzątali cieki w sąsiedztwie swoich domów.

SlupSprzatanieSzkolaPiotrowice
Akcja sprzątania brzegów zbiornika Słup odbyła się mimo mało sprzyjającej aury. Fot. Wody Polskie.

Tego samego dnia w Bolkowie pracownicy Wód Polskich, na co dzień pełniący swoje obowiązki w Zarządzie Zlewni w Legnicy, Nadzorze Wodnym w Jaworze oraz na zbiornikach Mietków i Słup, uczestniczyli w akcji aktywizacyjno-edukacyjno-ekologicznej. Podczas tego wydarzenia wraz ze służbami miejskimi i grupą dzieci ze szkół oraz przedszkoli uprzątnięto brzegi rzeki Nysy Szalonej w granicach miasta. Zebrano 10 pojemników o objętości 1100 l oraz około 50 worków o pojemności 120 l różnego rodzaju odpadów o mniejszych i większych rozmiarach.

Po sprzątaniu na dzieci czekały zadania ekologiczne przygotowane przez urząd miasta oraz możliwość wymiany elektrośmieci na sadzonkę buka. Dużym zainteresowaniem cieszyło się tradycyjnie nasze edukacyjne koło fortuny. Mali mieszkańcy Bolkowa bezbłędnie odpowiadali na pytania dotyczące prawidłowego gospodarowania wodą i opowiadali o rzece przepływającej przez ich miasto, za co mogli otrzymać gadżety i edukacyjne przedmioty z logo Wód Polskich.

BolkowNysaSzalonaSprzatanie1
Brzegi Nysy Szalonej w Bolkowie zostały uporządkowane ze śmieci przez naszych pracowników. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.