Wyłoniliśmy szkoły, które wezmą udział w finale programu Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”! Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem edukacji wodnej. Ponad 4 tysiące uczniów z 25 zgłoszonych z obszaru Dolnego Śląska miało okazję wziąć udział w zajęciach poświęconych zrównoważonej gospodarce wodnej, ochronie środowiska, ochronie przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy, racjonalnego użytkowania zasobów wodnych czy znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego, a co za tym idzie czas podsumowań dotychczasowych działań.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu podsumowującym akcję o nazwie „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie” było przeprowadzenie dwóch zajęć edukacyjnych w oparciu o scenariusze lekcji opracowane przez Wody Polskie, a także zrealizowanie aktywności ponadprogramowych – organizacja konkursu, działania związane z utrzymaniem czystości rzek, zbiorników wodnych lub terenów przyległych, wycieczki do instytucji lub przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodną i inne. Szkoły, które jako pierwsze wykonały wszystkie założenia programowe, a ponadto podjęły się zrealizowania działań fakultatywnych, zostały wytypowane do uczestnictwa w finale projektu. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i składamy serdeczne gratulacje! W majowej imprezie udział wezmą wychowankowie szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu
  • Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

Wydarzenie odbędzie się 10 maja na terenie śluzy Różanka, ważnej budowli hydrotechnicznej dla systemu dróg wodnych stolicy Dolnego Śląska, stanowiącej element Wrocławskiego Węzła Wodnego. W programie przewidziano wiele ciekawych atrakcji, które pozwolą uczniom zaznajomić się z codziennymi obowiązkami pracowników Wód Polskich, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, jak również Komendy Miejskiej Policji. Na poszczególnych stanowiskach dzieci będą miały okazję zwiedzić budynki sterowni śluzy, obcować z aparaturą i urządzeniami do kierowania pracą budowli hydrotechnicznej, specjalistycznym sprzętem ratowniczym, samochodami terenowymi, radiowozami czy quadami. Poznają specyfikę pracy poszczególnych jednostek, wezmą udział w prelekcjach, wystawach oraz konkursach z nagrodami.

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony program edukacyjny, mający na celu promowanie gospodarki wodnej w zakresie dbałości o czystą wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wrocławskie Wody Polskie wraz z partnerami z regionu: policją i strażą pożarną, ratownikami WOPR zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Program zapewnia materiały edukacyjne, zajęcia edukacyjne oraz zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

Zwieńczeniem programu „Aktywni Błękitni - Szkoła Przyjazna Wodzie” będzie przyznanie certyfikatu przez Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, potwierdzającego spełnianie przez szkołę kryteriów placówki promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych.


Program jest objęty honorowymi patronatami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

1

Partnerami projektu są: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

     3

Patronaty medialne: TVP3 Wrocław, Gazeta Wrocławska, Wrocław Nasze Miasto.

          TVP3 Wroc3Faw 2016          gazetawroclawska       naszemiasto web 1

 

Aktywni Błękitni logo heh

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

Polecamy

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

                                                                                        Deklaracja dostępności