Punkt Wód Polskich z kołem fortuny cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. Fot. Wody Polskie.

Wody Polskie wsparły kolejną inicjatywę edukacyjną. Pracownicy Zarządu Zlewni w Legnicy wzięli udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy.

1 czerwca przypadał Dzień Dziecka – w to szczególne święto legnickim milusińskim towarzyszył uśmiech, radość i zdrowa rywalizacja. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji adresowanych do najmłodszych – gry, zabawy sportowe, warsztaty plastyczne i występy wokalne.

Na imprezie nie zabrakło także koła fortuny Wód Polskich. Zabawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci. Wiele z nich miało okazję sprawdzić swoją wiedzę, a także dowiedzieć się wielu nowych zagadnień z obszarów ochrony przed powodzią i przeciwdziałaniu suszy, ale także energetyki wodnej czy sportów wodnych i bezpieczeństwa przebywania w wodzie. Za każdą prawidłową odpowiedź młodzi hydrolodzy otrzymywali upominek. 

20220601 161314 20220601 161330

 Jedną z misji PGW Wody Polskie jest edukacja wodna. Dzięki edukacji społeczeństwo jest bardziej świadome zmian i procesów, które zachodzą w gospodarce wodnej, w tym gospodarowania wodami na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi oraz ochrony ekosystemów. Wierzymy, że wiedza i wartości przyswajane od najmłodszych lat przyczynią się do poprawy stanu środowiska wodnego, a co za tym idzie jakości życia dla przyszłych pokoleń.

 

20220601 161246

 

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.