Koniec remontu wału cofkowego Odry przy ujściu Psarskiego Potoku w miejscowości Ścinawa Polska koło Oławy na Dolnym Śląsku. Służąca ochronie przeciwpowodziowej lokalnych mieszkańców i infrastruktury około stuletnia budowla została przebudowana i wzmocniona na odcinku blisko 70 metrów, po tym jak w połowie ubiegłego roku pojawiły się na niej uszkodzenia.

Zadanie na zlecenie Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu realizowała wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma - Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski. Koszt prac to ponad 1 mln złotych, natomiast okres gwarancji na zrealizowane przez wykonawcę roboty wynosi 48 miesięcy.

Przypomnijmy, że do awarii budowli w postaci podłużnego pęknięcia fragmentu korpusu wału doszło na początku lipca 2021 roku. Szybko podjęte przez Wody Polskie działania, prowadzone w porozumieniu z innymi służbami, zapobiegły pojawieniu się jakiegokolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia oraz lokalnej infrastruktury. Miejsce było wyłączone z użytkowania z zakazem przebywania dla osób postronnych i stale monitorowane przez pracowników terenowych z Nadzoru Wodnego w Oławie. Wał był zabezpieczony folią w celu dalszego pogłębiania się uszkodzeń, a w razie konieczności mógł zostać dodatkowo wzmocniony workami z piaskiem.

Wśród podjętych przez Wody Polskie natychmiast po pojawieniu się usterki czynności było także między innymi usunięcie rosnącego w korpusie wału drzewa, które w przypadku przewrócenia się mogło zagrozić stabilności budowli i doprowadzić do powiększenia szczeliny lub powstania wyrwy. Prowadzone od lutego 2022 roku prace były poprzedzone sporządzeniem przez specjalistyczną firmę ekspertyzy oraz projektu naprawy wału przeciwpowodziowego.

NowyWalScinawaPolskaOlawaRemont2
Budowla została trwale zabezpieczona od strony odwodnej. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.