W trwającym tygodniu pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uczestniczyli w kolejnej akcji zarybiania. Tym razem narybek został wpuszczony do zbiornika w miejscowości Stradomia Wierzchnia niedaleko Sycowa w województwie dolnośląskim.

Do położonego na rzece Widawa zbiornika Stradomia trafiły 3 kilogramy podchowanego narybku węgorza. Za zarybienie znajdującego się na tym akwenie obwodu rybackiego odpowiedzialni byli przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego z okręgu we Wrocławiu. W czynnościach brali udział pracownicy wrocławskich Wód Polskich. Narybek został wyhodowany w stawach w Lutomiersku w województwie łódzkim.

Zbiornik Stradomia to akwen retencyjny na Widawie, o powierzchni 29,85 ha, którego główną funkcją jest ochrona przeciwpowodziowa, ale jest również miejscem wykorzystywanym rekreacyjnie i turystycznie. Obwód zbiornika to około 3 kilometry, średnia głębokość to – 1,5 m, a maksymalna – 2,5m. Pojemność wynosi – 473 tysiące metrów sześciennych. Długość zapory czołowej to 361 metrów. Co ciekawe, podczas remontu przeprowadzonego w 2015 roku, przy skarpie odwodnej zasadzono na całej długości zapory czołowej roślinność wodną, która krzewiąc się wzmocniła skarpę.

ZarybianieStradomia1

ZarybianieStradomia2

Wykaz obwodów rybackich i dane uprawnionych do rybactwa w obwodach zlokalizowanych na obszarze zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu można znaleźć na tej stronie:

https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/obwody-rybackie

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.