W roku szkolnym 2021/2022, do pierwszej edycji programu edukacyjnego Wód Polskich "Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgłosiło się 25 szkół podstawowych, z których 23 spełniło założenia regulaminowe i otrzymało certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie. W pilotażowej edycji uczestniczyło ponad 4000 uczniów. Wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Głównym celem programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody oraz szeroko rozumianej gospodarki wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wyrobienie poprawnych nawyków wśród młodych hydrologów zwiększa szansę na to, że jako dorośli będą wykorzystywać otrzymaną wiedzę i przekazywać ją dalej, co przysłuży się całemu społeczeństwu.

Podczas pierwszej edycji dolnośląskie szkoły podstawowe przeprowadziły:

273 jednostek lekcyjnych poświęconych edukacji wodnej;

75 działań dodatkowych, takich jak konkursy, quizy, wystawy, warsztaty, wycieczki;

9 akcji sprzątania „Strażnik Czystych Wód”, podczas których dzieci wraz z pedagogami i rodzicami posprzątali m.in. brzegi Oławy, Widawy, Odry, Bystrzycy, Ślęzy, okolice akwenu przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice. Aktywni zadbali także o czystość terenów wokół szkół. 4 szkoły włączyły się do ogólnopolskiej inicjatywy "Sprzątamy Dla Polski" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

W programie wzięło udział 25 szkół podstawowych, spośród których 23 otrzymało Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie przyznany przez Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, potwierdzającego spełnianie przez szkołę kryteriów placówki promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych. Placówki, które otrzymały dokument:

– Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniku;

– Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa nr 8 w Oleśnicy;

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich;

– Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej;

– Zespół Szkolno-Przedszkolny „Nasza Szkoła” w Piotrowicach;

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej;

– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu;

– Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu;

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach;

– Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa Nr 7 im. rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu;

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu;

– Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich.

6 najbardziej zaangażowanych szkół, które jako pierwsze przeprowadziły co najmniej dwie godziny lekcyjne poświęcone edukacji wodnej, a także zrealizowały ponadprogramowe działania w postaci organizacji konkursu, działań związanych z utrzymaniem czystości rzek, zbiorników wodnych i terenów przyległych lub wycieczki do instytucji lub przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodną, zostały zaproszone na wielki finał Aktywnych Błękitnych, który miał miejsce 10 maja na terenie śluzy Różanka we Wrocławiu. Prawie 200 uczniów z nauczycielami i opiekunami z sześciu dolnośląskich placówek miało okazję wziąć udział w licznych pokazach, ćwiczeniach, prelekcjach i konkursach z nagrodami. Wydarzenie przeprowadzone przy współpracy z partnerami tegorocznej edycji –  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Do grona sześciu szczególnie zaangażowanych szkół należały: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej, Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach.

 

Rozlewnia wód mineralnych w Polanicy Zdroju Wizyta OSP
Uczniowie szkoły w Międzylesiu podczas zwiedzania rozlewni wód w Polanicy-Zdroju i OSP w Międzylesiu. Fot. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu. 

 

SP nr 42 1 SP nr 42 2
Wystawa prac plastycznych. Fot. Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu 

 

SP 2 w Katach Sprzatanie SP 2 w Katach Sprzatanie2
Akcja sprzątania przeprowadzona przez uczniów, rodziców i grono nauczycielskie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. Fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich.  

 

eksperymenty eksperymenty2
Eksperymenty wodne wykonywane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach. Fot. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach.  

 

Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewody Dolnośląskiego oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Partnerami tegorocznej edycji byli: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Patronaty medialne: TVP3 Wrocław, Gazeta Wrocławska, Wrocław Nasze Miasto.

Patronaty medialne

Wszystkim koordynatorom, partnerom programu, uczniom, nauczycielom i dyrektorom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 2022/2023.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

Polecamy

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

                                                                                        Deklaracja dostępności