Zakończyła się prowadzona przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu gruntowna przebudowa nabrzeża Odry przy ulicy Michalczyka w stolicy Dolnego Śląska. Zabytkowy obiekt na odcinku od strony mostu Dmowskiego odzyskał dawny blask zgodnie z zaleceniami inspektorów nadzoru budowlanego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przypomnijmy, że 5 lat temu doszło w tym miejscu do katastrfoy budowlanej, w której na szczęście nikt nie został poszkodwany. Zaraz po osunięciu gruntów przy ulicy Michalczyka we Wrocławiu w połowie 2017 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz właścicielami tamtejszych nieruchomości ustalał przyczynę i wykonywał specjalistyczne ekspertyzy techniczne w celu wyjaśnienia zdarzenia. W sierpniu 2017 roku, cztery miesiące po osunięciu gruntów, podjęto decyzję o zleceniu opracowania dokumentacji technicznej na odbudowę nabrzeża, a następnie rozpoczęto poszukiwanie źródeł finansowania. Ze względu na zmiany struktury własnościowej RZGW we Wrocławiu - utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - po ponownym zdefiniowaniu potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, przetarg ponowiono w 2018 roku.

Umowę z wykonawcą, którym zostało konsorcjum firm z liderem - Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko – Wod” sp. z o.o. ze Świdnicy oraz konsorcjantem - „Naviga – Stal” sp. z o.o. z Kiełczowa, podpisano pod koniec grudnia 2018 roku na kwotę 15 mln złotych.

Prace projektowe i proces uzyskiwania decyzji prowadzone przez wrocławski oddział Wód Polskich między innymi w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowalnego we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakończyły się w grudniu 2020 roku. Przed tą datą wykonywane były prace rozbiórkowe oraz zabezpieczające obiekt, między innymi związane z wykonaniem w całości stalowej ścianki szczelnej, która zabezpiecza brzeg, wraz z kotwieniem.

Wykonawca prowadził też między innymi prace polegające na: podparciu konstrukcji narzutem kamiennym w dnie rzeki; plantowaniu narzuconego wcześniej kamienia do rzędnej zgodnej z projektem; rozbiórce pozostałych fragmentów konstrukcji (elementy żelbetowe i betonowe); robotach ziemnych w rejonie skarpy oraz wykonaniu nowych elementów żelbetowych konstrukcji estakady, zejść schodkowych czy ścianek stalowych. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z planowanym zakresem, dokumentacją projektową oraz decyzjami administracyjnymi. 

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.