W trakcie prac budowlanych, prowadzonych na zlecenie Wód Polskich przez konsorcjum firm Naviga Stal z Kiełczowa oraz Eko-Wod ze Świdnicy, związanych z modernizacją jazu Rędzin na Odrze, doszło do przemieszczenia się barki, która zatrzymała się na elementach obiektu hydrotechnicznego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, nie ma osób poszkodowanych i nie ma też bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi. Z uwagi na fakt, iż jest to teren budowy za wszelkie działania odpowiada wykonawca, natomiast Wody Polskie służą pomocą w jak najszybszym pozytywnym rozwiązaniu sytuacji.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 sierpnia, około godziny 15.30, gdy zestaw złożony z barki i pchacza manewrował na wodzie górnej w obrębie jazu na stopniu wodnym Rędzin. Z uwagi na silny nurt rzeki jednostka została zepchnięta na prawy segment jazu i unieruchomiona. Na pokładzie barki znajdowały się dwie osoby obsługujące pojazdy dostarczające materiały na teren budowy oraz dwie osoby z obsługi barki. Nikomu nic się nie stało.

Niemal natychmiast podjęto przygotowania do akcji związanej z odholowaniem barki w bezpieczne miejsce, co odbędzie się między innymi przy asyście jednostek pływających Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Nasi pracownicy obecni stale na miejscu podejmują wszelkie możliwe czynności w celu szybkiego i bezpiecznego usunięcia zatoru. Z uwagi na prowadzone na jazie stopnia wodnego Rędzin prace budowlane operacja związana z przetransportowaniem unieruchomionej jednostki wymaga czasu i zachowania odpowiednich środków ostrożności oraz podniesienia poziomu piętrzenia w Odrze na odcinku pomiędzy Brzegiem Dolnym a Rędzinem.

W zabezpieczaniu miejsca zdarzenia biorą również udział inne służby, w tym Wodna Służba Ratownicza i Policja. Swoje działania prowadzi też komisja ds. badania wypadków żeglugowych przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, która wraz z dolnośląska policją ma zająć się wyjaśnianiem dokładnych okoliczności całego zdarzenia i ustalaniem jego przyczyn.

AKTUALIZACJA, 3 SIERPNIA, GODZINA 12:

Wykonawca nadal podejmuje działania zmierzające do bezpiecznego odtransportowania barki w odpowiednie miejsce. W pierwszej kolejności z barki ma zostać podjęty ciężki sprzęt, który zostanie przemieszczony na ląd. Następnie w dalszym etapie mają się odbyć czynności związane z uwolnieniem zaklinowanej jednostki przez asystujące pchacze.

Na miejscu cały czas są służby i pracownicy Wód Polskich RZGW we Wrocławiu, którzy pomagają i doradzają w kwestii rozwiązania problemu. Sytuację na bieżąco monitoruje również Dyrekcja wrocławskich Wód Polskich.

AKTUALIZACJA, 3 SIERPNIA, GODZINA 17:

Zakończył się pierwszy etap operacji. Z pokładu zaklinowanej barki w bezpieczny sposób udało się podjąć dwa pojazdy, służące do obsługi budowy, które za pomocą pontonu od strony wody dolnej jazu Rędzin odholowano w bezpieczne miejsce. Dalsze czynności, z uwagi na brak możliwości prowadzenia akcji po zmroku, mają zostać podjęte w czwartek. Wtedy też wykonawca planuje przeprowadzenie finalnej fazy, która pozwoli na przetransportowanie unieruchomionej na prawym segmencie rędzińskiego jazu barki w bezpieczne miejsce.

AKTUALIZACJA, 4 SIERPNIA, GODZINA 16:

Z najnowszych ustaleń wynika, iż wykonawca prac budowlanych podejmie finalne działania mające na celu uwolnienie zaklinowanej jednostki w piątek lub sobotę. Nie są znane przyczyny opóźnienia terminu przetransportowania barki w bezpieczne miejsce. 

AKTUALIZACJA, 5 SIERPNIA, GODZINA 12:

Akcja uwolnienia barki, która utknęła na jazie Rędzińskim na Odrze została skutecznie przeprowadzona. Zaklinowana jednostka została bezpiecznie ściągnięta w dół z krawędzi prawego przęsła jazu przez pchacza wykonawcy prac budowlanych.

Operacja jest na bieżąco nadzorowana przez służby i pracowników Wód Polskich RZGW we Wrocławiu oraz UŻŚ we Wrocławiu, przy asyście Wodnej Służby Ratowniczej, z zachowaniem wszelkich wymaganych na drodze wodnej środków bezpieczeństwa.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.