Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od początku września podejmują intensywne działania związane ze stwierdzeniem nietypowego ciemnego zabarwienia rzeki Barycz na wysokości Odolanowa i Przygodzic, miejscowości znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego oraz Wróblińca w województwie dolnośląskim.

Dotychczas, na podstawie prób wody pobranych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, nie stwierdzono żadnego zrzutu zanieczyszczeń do rzeki. 

Wiele wskazuje na to, że przyczyną zmiany barwy wody oraz pojawienia się nieprzyjemnego zapachu jest spływ wód z okolicznych pól, pastwisk i nieużytków spowodowany przejściem nawalnych opadów deszczów w drugiej połowie sierpnia tego roku i w rezultacie gnicie nagromadzonej w korycie cieku roślinności.

Obecnie nie obserwuje się przemieszczania zjawiska w dół rzeki (w stronę ujścia Baryczy do Odry) – spływ wody jest ograniczony z uwagi na mały spadek podłużny cieku.

Pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lesznie o Nadzorów Wodnych w Miliczu i Ostrzeszowie podejmują szerokie działania terenowe w tej sprawie. Codziennie sytuacja jest monitorowana na poszczególnych odcinkach rzeki, prowadzone są wizje terenowe oraz spotkania ze służbami, mogącymi pomóc w ustaleniu przyczyn zjawiska oraz we wskazaniu jego źródła. Z ustaleń wynika, że wyczuwalny jest gnilny zapach rozkładającej się materii organicznej, natomiast nie stwierdzono odpływu ścieków i nie wykryto ewentualnych źrodel punktowych zanieczyszczenia i nie ma oznak substancji ropopochodnej w korycie rzeki. Potwierdziły to między innymi służby Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowia Wielkopolskiego.

Dodatkowo zgłoszenia o niepokojącym zabarwieniu rzeki Barycz zostały przez pracowników Wód Polskich przekazane do przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i:

- Komendy Powiatowej Policji w Miliczu

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

- Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego w Miliczu

W porozumieniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęto napowietrzanie rzeki Baryczy przy użyciu sprzęt PSP w okolicach Odolanowa. W rejonie tej samej miejscowości uruchomiona została również pompa dostarczona przez Spółkę Stawy Milickie S.A. w celu napowietrzenia rzeki Baryczy w okolicy Odolanowa, w miejscu w którym występują najbardziej niekorzystne warunki tlenowe.

Przeprowadzono konsultacje z Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Przygodzice w sprawie dodatkowego zrzutu wody z kompleksu stawowego Przygodzice do rzeki Baryczy, celem poprawy warunków fizyko-chemicznych wody w okolicach Odolanowa.

Przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu, gdzie poinformowano o zaistniałej sytuacji. Uzyskano informację o braku sygnałów o śniętych rybach w rzece. Dyrektor zobowiązał się również monitorować sytuację w terenie.

Zarząd Zlewni w Lesznie jest w stałym kontakcie ze Spółką Stawy Milickie, podlegającą pod Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – wszystkie bieżące informacje są przekazywane pracownikom spółki. Na stawach w całej Dolinie Baryczy nie ma również sygnałów o śniętych rybach. Pompa natleniająca wodę, użyczona przez spółkę działa w Odolanowie.

Celem usprawnienia przepływu wód otwarto wszystkie zasuwy jazów na rzece Barycz po stronie województwa wielkopolskiego.

Dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego zwołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego w tej sprawie i pozostaje w stałym kontakcie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie sytuacji na rzece Barycz:

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/rzeka-barycz-informacja-dotyczaca-dzialan-wios/

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/rzeka-barycz-informacja-o-wstepnych-ustaleniach-kontroli-przeprowadzonej-przez-wios-we-wroclawiu/

Jednocześnie przypominamy, że postępowanie w sprawie zanieczyszczenia rzeki Baryczy z 2020 roku jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim i Wody Polskie wciąż czekają na wyniki w tej kwestii.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.